Alle hens aan dek voor heroriëntatie zzp’ers in arbeidsmarktregio Friesland

Geplaatst op 6 mei 2021
Alle hens aan dek voor heroriëntatie zzp’ers arbeidsmarktregio Friesland

Friese zelfstandigen die door Covid-19 in de problemen zijn gekomen, krijgen hulp van het Bureau Zelfstandigen Fryslân en het Friese Leerwerkloket. Een legertje aan loopbaan- en scholingsadviseurs in de arbeidsmarktregio staan klaar om hen te helpen zich opnieuw te oriënteren op de arbeidsmarkt.

In de Arbeidsmarktregio Friesland hebben zestien van de achttien gemeenten de uitvoering van de Tozo belegd bij het Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF). Voor het Heroriëntatietraject zelfstandigen heeft BZF de handen ineengeslagen met het Leerwerkloket Friesland. Samen hebben ze alles en iedereen bij elkaar gebracht om ervoor te zorgen dat zzp’ers, die zich melden voor het project Heroriëntatie Zelfstandigen, zo snel mogelijk hulp krijgen. Het project is eind januari 2021 van start gegaan. Trekkers zijn Sandra van Dijk, senior casemanager Bureau Zelfstandigen Fryslân, en Steffen Pilkes, projectleider van het Leerwerkloket Plus.

Innovatieve aanpak

Het nieuwe van de Friese aanpak is dat het Leerwerkloket een samenwerking is aangegaan met partners in de regio. Pilkes: “Naast zeven eigen loopbaan- en scholingsadviseurs hebben we op dit moment ook veertien externe loopbaan- en scholingsadviseurs gemobiliseerd. Het gaat om loopbaanadviseurs van vakbonden, scholingsadviseurs van onderwijsinstellingen en gecertificeerde zelfstandige loopbaanadviseurs. Met dit aanbod kunnen we ondernemers die zich voor een heroriëntatietraject melden, snel van dienst zijn.”

Het practoraat Leven Lang Ontwikkelen van ROC Friesland College gaat onderzoeken of de nieuwe vorm van publiek-private samenwerking werkt, of de ondernemers tevreden zijn over de dienstverlening en wat er beter kan. De geleerde lessen worden vervolgens met alle betrokken partijen gedeeld.

Inhoud heroriëntatietraject

In Friesland maken circa 3.000 ondernemers gebruik van de Tozo 3. Van Dijk: “Wij sturen hen allemaal een uitnodiging voor het heroriëntatietraject. Ons aanbod heeft drie pijlers. De eerste pijler is een programma van workshops om de eigen onderneming te verbeteren met het oog op de toekomst; de wereld is immers echt veranderd door corona. Dit doen we in samenwerking met Qredits. De tweede pijler is praktische hulp bij het stoppen van een onderneming en het oplossen van schulden. Dit doen we als Bureau Zelfstandigen Fryslân zelf. De derde pijler is een oriëntatietraject gericht op ondernemen in een ander beroep of met andere activiteiten, of op een baan in loondienst. Voor deze derde pijler werken we samen met het Leerwerkloket.”

Het Leerwerkloket biedt de ondernemers een oriëntatiegesprek of een heroriëntatietraject gericht op loondienst aan. Pilkes: “Zelfstandigen die nog geen idee hebben van wat ze willen en kunnen, krijgen eerst een gesprek over hun wensen, mogelijkheden en hun kansen op de arbeidsmarkt. Het kan zijn dat ze besluiten hun onderneming door te zetten of te vernieuwen, het kan ook zijn dat ze besluiten om een baan in loondienst te zoeken. Zelfstandigen die zich willen oriënteren op een loopbaan in loondienst, gaan een traject in van drie gesprekken om hen op weg te helpen. Daar horen ook testen bij. We houden er rekening mee dat het voor zelfstandigen een hele omslag is om in loondienst te gaan, tegelijkertijd brengen zij wel de ondernemende competenties en vaardigheden mee die veel werkgevers in deze tijd van werknemers verwachten. Het is duidelijk dat competenties en vaardigheden belangrijker worden, naast diploma’s en certificaten.”

Kans om ervaring op te doen

Van Dijk en Pilkes zien het Heroriëntatieproject zelfstandigen als een goede kans om ervaring op te doen met brede samenwerking in de arbeidsmarktregio. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het opzetten van een regionaal mobiliteitsteam dat op diezelfde brede basis gaat werken. Pilkes: “De verwachting is dat de vraag naar onafhankelijk loopbaan- en scholingsadvies de komende jaren toeneemt. We willen dat elke burger in de arbeidsmarktregio daarvoor bij het Leerwerkloket Plus terecht kan: zzp’ers, werkzoekenden, studenten en werkenden. Als de toestroom groter is dan de adviseurs van het loket zelf aankunnen, willen we mensen kunnen doorverwijzen naar de loopbaanadviseurs van vakbonden, scholingsadviseurs van onderwijsinstellingen en zelfstandige loopbaanadviseurs. De brede samenwerking stelt ons in staat om soepel mee te bewegen met de vraag. Er zijn altijd voldoende loopbaan- en scholingsadviseurs beschikbaar.”

Afspraken over samenwerking en werkwijze

ZZP’ers kunnen zich tussen januari en mei 2021 bij BZF aanmelden voor een oriëntatietraject. Afhankelijk van het gekozen traject worden ze verdeeld over de samenwerkende loopbaanadviseurs. Voor een informatiegesprek, zie www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/contact

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: