ANNO III barst van ambitie: ‘Iedereen nodig om Topregio te worden in 2040’

Geplaatst op 16 mei 2022
ANNO III barst van ambitie: ‘Iedereen nodig om Topregio te worden in 2040’

“Wij spelen in de Champions League van regionale samenwerking”, zegt economiewethouder Jelle Boerema van Noardeast-Fryslân trots. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor de derde Agenda Netwerk NoordOost (ANNO III) is net achter de rug als we hem spreken, de ambitie hangt in de lucht. In 2040 Topregio van Noord-Nederland zijn is het streven. En daar is íedereen voor nodig.

Aan tafel zitten ook Gerbrich Dijkstra en Ronald Zoodsma: eerstgenoemde draagt het stokje van programmacoördinator over aan de tweede. Zoodsma: “Deze regio heeft enorme mogelijkheden, er is een grote drive om met elkaar veel te bereiken. Ondernemers zijn daarin heel belangrijk. ANNO III is ambitieus, maar in verbinding met elkaar kunnen we alle kansen benutten.” Dijkstra: “Er staat al een hele stevige samenwerking: de vier gemeenten in Noordoost-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken al jaren succesvol samen in ANNO. We staan nu voor grote opgaven. Je kunt deze agenda zien als een uitnodiging: we hebben ondernemers en het maatschappelijk middenveld hard nodig.”

Sûn, grien en ûndernimmend

Wethouder Boerema: “ANNO III is geen overheidsfeestje, we vragen ondernemers nadrukkelijk zich aan te sluiten. ANNO I, onze eerste samenwerkingsagenda, was direct heel succesvol. We hebben onder die vlag veel projecten kunnen uitvoeren. ANNO II was een samenwerkingsagenda, met een heel succesvol beleid. ANNO III heeft echt focus: de pijlers zijn sûn, grien en ûndernimmend: vitaal, duurzaam en ondernemend. De belangrijkste thema’s zijn: duorsume ekonomy en boeie, brûzje en bine.” Dijkstra: “Langs dat spoor kunnen we Topregio worden in 2040. Vitale bedrijven zijn gezonde bedrijven, ons groene landschap is een unique selling point, maar ‘groen’ betekent ook duurzaam: de route naar een circulaire economie. Met de term ondernemend geven we aan de handen uit de mouwen te willen steken.”

Inhaalslag

Zoodsma haakt aan: “Alles hangt in deze regio met elkaar samen: wonen, werken, voorzieningen, de energietransitie: daar moeten we gedegen mee omgaan. ANNO I en II zijn voorlopers van hoe het kan en moet. ANNO I leidde tot de opening van de Centrale As: een boppeslach van jewelste. Onder ANNO II kwamen de Regiodeal en Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân tot stand. Nu is het tijd om die successen uit te breiden, rekening houdend met alles dat in de regio én daarbuiten speelt.” Boerema: “Onze regio heeft een enorme inhaalslag gemaakt de laatste tien jaar. We hebben veel te bieden. We zijn goed bereikbaar en liggen heel centraal tussen stedelijke netwerken van Leeuwarden, Groningen en Drachten. De vraag naar bedrijventerreinen groeit: ondernemers willen zich hier vestigen en bestaande ondernemingen willen uitbreiden. In ANNO III trekken we wederom op met de Provincie, om onder andere hierover afspraken te maken.”

Uitnodiging

Zoodsma: “Ook buiten onze regio wordt gesproken over ANNO: hét voorbeeld van een succesvol samenwerkingsverband.” Boerema knikt: “Wij spelen in de Champions League van regionale samenwerking.” Dijkstra: “Wat helpt is dat we hier eigenzinnig genoeg zijn om het op ónze manier samen te willen doen.” Boerema: “We hebben allemaal hetzelfde doel: deze regio vooruit helpen.” Zoodsma: “Daarin mogen we nog wel meer ambitie tonen. ANNO III is ook een uitnodiging om met ideeën en plannen te komen.” Dijkstra: “Het inkleuren van de grote opgaven willen we niet vóór, maar mét ondernemers doen.” Boerema: “Daarvoor zitten we graag met ondernemers aan tafel.”

Uitdragen en uitdagen

Boerema: “We delen een gemeenschappelijk belang op zoveel gebieden: van de woningmarkt tot bedrijventerreinen, recreatie en duurzaamheid. ANNO III brengt daarin focus aan.” Zoodsma: “Zoals ook in ANNO I en II gebeurd is: partijen met elkaar verbinden, elkaar enthousiasmeren, kennis delen en in de praktijk brengen. Ondernemers hoeven het niet alleen te doen, overheden ook niet. Dit lukt alleen als we het samen doen.” Dijkstra: “We kunnen bijvoorbeeld koploper worden wat betreft duurzame woningbouw, als de regio dat ook wil. We hebben de bedrijven die dat kunnen, we hebben zat mbo-ers die graag de mouwen opstropen. Wij kunnen hét Kenniscentrum van Nederland worden.” Zoodsma: “Dat zijn concrete ambities, waarmee we uitdragen wat mogelijk is. En willen uitdagen: kom maar, vertel maar wat jouw rol kan zijn.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: