ANNO III en de European Green Deal

Geplaatst op 4 april 2023
ANNO III en de European Green Deal

De agenda van ANNO III, het samenwerkingsbureau van de vier gemeenten in onze regio, Provincie Fryslân en Wetterskip, valt voor wel 80% onder de uitdagingen van de Europese Green Deal. Dit ontdekte ANNO-projectcoördinator Ronald Zoodsma onlangs in Brussel. Wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel nam Zoodsma mee naar het hart van de Europese samenwerking. Ze werkte acht jaar lang in Brussel, als adviseur voor het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). We vroegen Willemsma en Zoodsma hoe ondernemers uit onze regio aansluiting kunnen vinden bij de Europese programma’s en daaraan gekoppelde financiering.

De European Green Deal is het Europese programma om klimaatverandering tegen te gaan en de EU voor 2050 klimaatneutraal te maken. In de routekaart richting dit doel zit een groot aantal maatregelen waar ook ondernemers in onze regio hun voordeel mee kunnen doen. Willemsma en Zoodsma benadrukken dat je daarvoor goed beslagen ten ijs moet komen. “Je moet een heel goed plan hebben, een bepaalde mate van schaalgrootte en Europese partners”, aldus Willemsma. Zoodsma: “Bovendien kunnen ondernemers aanhaken bij al bestaande plannen. De vier gemeenten in onze regio zijn verenigd in ANNO III en kunnen ondernemers van daaruit faciliteren en ondersteuning bieden.” Daarnaast lopen er nog andere Europese programma’s waar ook mogelijkheden liggen.

Groter denken

Willemsma benadrukt dat een goede aanvraag indienen voor Europese subsidie begint met groter denken. “Groter dan je eigen bedrijf, maar ook groter dan onze regio. Vanuit de triple helix van ondernemers, overheid en onderwijs moeten plannen komen die goed zijn voor onze regio op bijvoorbeeld sociaal-economisch terrein, maar ook op andere Europese regio’s van toepassing kunnen zijn. Ook in Noordoost-Fryslân worden oplossingen bedacht die Europees van waarde zijn. Die kracht willen we benutten.”

Kansen versnellen

Zoodsma: “Er zijn al hele goede plannen, bijvoorbeeld voor de inzet van waterstof en biobased oplossingen bij woningbouw. Sowieso is woningbouw een sector waar veel nieuwe technieken samenkomen. Niet alleen grote bouwers in de regio zijn daarmee bezig: in hun kielzog bewegen kleinere bouwers en aanverwante partijen mee. Dat hebben we nodig.” Willemsma: “Maar denk ook aan bijvoorbeeld innovatieve Duitse bouwpartners. Door Europees samen te werken geef je een boost aan waardevolle oplossingen.”  
Zoodsma: “Zo versnellen we onze kansen om innovaties waar te maken én werken we aan de duurzaamheidsdoelstellingen.” Willemsma: “Bovendien verhoog je je kennisniveau door internationale partners aan te trekken én creëer je werkgelegenheid door het werk in dit soort sectoren toekomstbestendig te maken. Dit zijn ook grote kansen voor het onderwijs. Hier kunnen we in onze regio veel mee doen.”

Onze innovaties in Europa

Zoodsma: “Daarvoor willen we ANNO III veel zichtbaarder maken en mogelijkheden kenbaar maken. Betrokken ambtenaren, regiotrekkers en aangesloten partijen moeten boven tafel brengen wat er speelt en waar wij in kunnen sturen.” Willemsma: “De rol van alle partners binnen ANNOIII is om onze regio ervan bewust te maken dat deelname aan Europese programma’s interessant kan zijn, mits goed aangepakt. Ook zaken die wij amper nog vernieuwend vinden, kunnen een antwoord zijn op een probleem in een andere Europese regio. We staan daar te weinig bij stil, terwijl het juist interessant is om te kijken wat onze innovaties in Europa kunnen doen.” Zoodsma: “Het is onze taak om helder te maken wat er allemaal mogelijk is.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: