Behoefte aan uitbreiding op CBS De Sprankeling

Geplaatst op 12 oktober 2022
Behoefte aan uitbreiding op CBS De Sprankeling

Het aantal leerlingen van CBS De Sprankeling in Damwâld is meer gegroeid dan voorzien. Het afgelopen schooljaar werd de kantine van Campus Damwâld gebruikt als klaslokaal. Rond de zomervakantie is er onder ouders onrust ontstaan rondom de (extra) behoefte aan ruimte van de school.

Oplossing voor de korte termijn

De voorbereiding en bouw van extra, permanente lokalen aan het huidige schoolgebouw neemt een paar jaar in beslag. Daarom is eerst gekeken naar een oplossing op de korte termijn. Het college van burgemeester en wethouders heeft CBS De Sprankeling voor de extra behoefte aan ruimte (twee tot drie lokalen) verwezen naar gebouw ‘De Saad’. Dit voorstel sluit aan bij de wet en gemeentelijke bepalingen (de verordening). Hierover is onrust onder ouders ontstaan. Wij kregen het signaal dat ouders niet graag willen dat de kinderen op twee verschillende plekken onderwijs krijgen. Leden van de gemeenteraad hebben – als reactie op de onrust – een motie ingediend. In deze motie wordt het college van burgemeester en wethouders gevraagd om in overleg met PCBO Dantumadiel tijdelijke units (noodlokalen) op het Campusterrein te plaatsen. Hiervoor heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld.

Gezamenlijk optrekken in goede oplossingen: huisvesting in de Campus

De gemeente, Stichting Campus Damwâld en PCBO Dantumadiel zijn gesprekspartners als het gaat over huisvesting voor CBS De Sprankeling. Rond de zomervakantie is er bestuurlijk overleg geweest met wethouder Gerben Wiersma en de betrokken partijen. Hieruit kwam een gezamenlijk plan Uitgangspunt is de wens om alle kinderen les te geven in of om de Campus. Voor de korte termijn worden de leerlingen ondergebracht binnen de muren van de Campus. Hiervoor heeft Stichting Campus Damwâld de kantine beschikbaar gesteld. Ook wordt één van de twee speellokalen ingezet als klaslokaal. De Botkeskoalle helpt mee aan deze oplossing, door hun speellokaal tijdelijk te delen met De Sprankeling. Deze oplossingen zijn nadrukkelijk tijdelijk.

Permanente uitbreiding voor de lange termijn

CBS De Sprankeling heeft op de langere termijn blijvend extra ruimte nodig. Er is een aanvraag gedaan voor een permanente oplossing voor het ruimtegebrek van de school. Deze wordt behandeld in het huisvestingsprogramma. De gemeenteraad neemt hierover in december 2022 een beslissing. PCBO Dantumadiel en Stichting Campus Damwâld willen graag dat er snel concrete plannen gemaakt worden, zodat de permanente uitbreiding van de school snel gerealiseerd kan worden. Om geen vertraging op te lopen, is alvast geld aangevraagd in de perspectiefnota van de gemeente voor permanente uitbreiding van de school.

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: