Circulair Friesland: Circulair Inkopen vraagt om anders denken en samenwerken

Geplaatst op 10 november 2023
Circulair Friesland: Circulair Inkopen vraagt anders denken en samenwerken

De leden van Vereniging Circulair Friesland (VCF) zijn vastbesloten om van de provincie Fryslân één van de meest circulaire regio’s van Europa te maken. Eén van de stappen om dat te bereiken is om meer circulair in te kopen. Met onder andere een Marktdag Circulair Inkopen brengt Vereniging Circulair Friesland de circulaire vraag van overheden en het circulaire aanbod van bedrijven uit de regio bij elkaar. Programmamanager Jantie van der Laan van VCF: “Overheden willen weten welke vragen ze aan bedrijven kunnen stellen. Daarnaast willen bedrijven duidelijk kenbaar maken wat zij circulair kunnen aanbieden.”

De Friese overheden hebben ambities gesteld om meer circulair in te kopen en toe te werken naar 100% circulair zijn in 2050. Provincie Fryslân, gemeenten en andere overheden werken binnen Circulair Friesland samen aan het programma Circulair Inkopen, door ontmoetingen met ondernemers te faciliteren zoals bij de Marktdag op 21 september. “Hier leren ze elkaar kennen én leren ze elkaars taal te verstaan.”

De overheid als eerste klant

Het is voor een ondernemer belangrijk om op de hoogte te zijn van wat gemeenten nodig hebben om over circulaire drempels heen te stappen. Als je dat weet, kun je er op inspelen. Van der Laan: “En als je andersom niet weet wat er beschikbaar is, kun je er ook niet naar vragen. Dan mis je een kans om de regionale economie te versterken en als opdrachtgever te verduurzamen. Wij roepen overheden en bedrijven daarom op om te investeren in de relatie met elkaar en om ambities te vertalen naar circulaire, maar ook praktische oplossingen en producten.”

Circulaire keuze vraagt om je blijvend te verdiepen

Overheden werken met publiek geld; zij leggen verantwoording af voor de besteding daarvan. Van der Laan: “Stel dat je bankjes wilt inkopen. Van welk materiaal kunnen die bankjes zijn? Hoeveel jaren moeten ze meegaan en wat wil je ermee uitstralen? Als je kiest voor (biobased) materiaal dat hergebruikt kan worden, kun je bij het investeren rekening houden met de restwaarde en een lagere afschrijving. En als die banken in de regio gemaakt kunnen worden, scheelt dat vervoersbewegingen en dus CO2-uitstoot. Circulaire stappen zetten betekent dat je een beslissing vanuit verschillende perspectieven moet zien. Het vraagt anders denken. Dit doe je door de juiste vragen te stellen. Niet alleen door inkopers, maar door de hele organisatie. Deel als ondernemer zoveel mogelijk kennis over het effect van jouw product en betrek overheden in jouw ontwikkeling naar een circulair product toe.”

Bedrijven helpen om de omslag te maken

Misschien is er zelfs een bedrijf in de regio dat bankjes maakt, maar nog niet van circulair materiaal. Van der Laan: “Als deze ondernemer weet dat de gemeente hier behoefte aan heeft, kan de ondernemer ervoor kiezen dit product te gaan ontwikkelen en aanbieden.  Zeker als de vraag groot is. Daarom werken we samen in het programma Circulair Inkopen en streven we naar het uitzetten van vergelijkbare uitvragen in de regio, ook op het vlak van bouw, infra en facilitaire diensten en producten. Zo helpen gemeenten samen bedrijven om de omslag te maken.” De programmamanager benadrukt: “Gebruik de ruimte om met de markt in gesprek te gaan en zo te leren van elkaar. De Marktdag was een goede verkenning van mogelijkheden.”

Verdienmodel van de toekomst

Van der Laan vervolgt: “Het is van groot belang dat bedrijven circulaire stappen kunnen zetten. Dit is hét verdienmodel van de toekomst. Als je traditioneel blijft werken, loop je straks opdrachten mis.” Ze besluit: “We weten dat overheden en bedrijven veel moeten doen met weinig mensen. Daarom brengen wij partijen bij elkaar en laten we voorbeelden zien van wat al gelukt is. Door informatie en ervaringen te delen bereiken we meer met de mensen die we hebben.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: