College stelt raad voor om belastingtarief OZB 2022 te verlagen

Geplaatst op 21 februari 2022
College stelt raad voor om belastingtarief OZB 2022 te verlagen

Het college van gemeente Dantumadiel vraagt de gemeenteraad om het ozb-tarief (onroerendezaakbelastingen) te verlagen. Dit omdat de gemiddelde WOZ-waarde, de basis voor de belastingen, hoger uitvalt dan verwacht.

Woning-, gebouw- of grondeigenaar betalen ieder jaar onroerendezaakbelasting (ozb) aan de gemeente. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de belasting (ozb) die je moet betalen. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de belasting. De ozb is een percentage van de WOZ-waarde. Om te voorkomen dat de flinke waardestijging leidt tot extreem hogere belastingen, vraagt het college de raad om het percentage te verlagen.

Toen de gemeenteraad vorig jaar het belastingtarief voor 2022 vaststelde, rekende de gemeente op een lagere groei van de WOZ-waarde. De gemiddelde WOZ-waarde in Dantumadiel blijkt nu fors hoger uit te vallen. Als de gemeenteraad het belastingtarief niet zou aanpassen, brengt de ozb de gemeente Dantumadiel meer opbrengsten op dan begroot. “Dat verschil is te groot. We willen niet dat onze inwoners meer woonlasten betalen dan nodig. Daarom vragen we de raad het ozb-tarief zo danig te verlagen, dat de lasten van de burger en de inkomsten van de gemeente niet hoger worden dan begroot.” legt wethouder Rommy Kempenaar uit.

De nieuwe gemeenteraad bepaalt

Het voorstel van het college om het tarief aan te passen staat na de verkiezingen op de agenda van de gemeenteraad. Dit betekent dat de ozb-aanslag later op de mat valt dan gebruikelijk. Dit zou al later, omdat nog niet alle nieuwe WOZ-waarden bekend zijn. Dit komt omdat de WOZ-waarde vanaf dit jaar op een nieuwe manier wordt berekend. Bij de nieuwe berekening kijken de gemeenten naar de gebruiksoppervlakte in plaats van naar de inhoud van woningen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: