Harjan Bruining
Gemeente Achtkarspelen Politiek

Corona-loket

De afgelopen maanden hebben wij als gemeente hard gewerkt om informatie rondom de corona-maatregelen voor ondernemers te verzamelen, up-to-date te houden en te verspreiden naar onze ondernemers. Dit hebben wij gedaan aan de hand van een corona-loket op onze website (www.achtkarspelen.nl/coronavirus), nieuwsbrieven naar de ondernemersverenigingen toe, het houden van (digitale) overleggen en natuurlijk door persoonlijk contact met de ondernemers zelf.

Uit de contacten met het bedrijfsleven zijn een aantal punten naar voren gekomen waarmee wij gelijk vanaf dag 1 aan de slag zijn gegaan. Zo werken wij mee aan het uitstel van lokale belastingen en bieden we winkels om zondagen van 9.00 tot 18.00 open te zijn om de spreiding van het publiek mogelijk te maken. Ook hebben wij aanpassingen gedaan qua planning en uitvoering van de reconstructie van het centrum van Surhuisterveen.

RIVM-regels

In de winkelgebieden wordt het stilaan weer iets drukker, maar vanuit perspectief van omzet nog veel te rustig. De meeste bouw- en installatiebedrijven zijn ‘gewoon’ aan het werk en dat geldt ook voor de meeste industrieën. Uiteraard worden daarbij de RIVM-regels in acht genomen. Wel zijn er grote zorgen bij ondernemers over een opdrogende orderportefeuille en wordt de oproep aan overheden gedaan om werk waar dat mogelijk is naar voren te schuiven. Hier geven wij natuurlijk gehoor aan.

Daarnaast heeft de horeca onze speciale aandacht gekregen, waarbij wij met een afvaardiging in gesprek zijn gegaan om te kijken hoe wij hen kunnen helpen in deze nieuwe anderhalve-meter economie. De belangrijkste uitkomst hiervan is dat de terrastijden verruimd zijn naar 24.00 en men de mogelijkheid krijgt om het terras tijdelijk uit te breiden.

Lokale economie

De lokale economie is en blijft erg belangrijk voor de voorzieningen en de leefbaarheid in onze dorpen. Daarom ondersteunen wij de mediacampagne van ondernemersvereniging H&I Surhuisterveen en brengen wij ook het “Koop Lokaal” onder de aandacht van onze inwoners via onze sociale media en De Feanster.

Wat ik zie is dat het bedrijfsleven in Achtkarspelen inventief is, kansen pakt waar anderen problemen zien en vooral verstandig bezig is. Er zijn natuurlijk bedrijven die het op dit moment zwaar hebben. Ik wil deze bedrijven vragen om zich te melden bij ons, zodat we waar mogelijk, als gemeente kunnen kijken hoe we hen kunnen helpen. Samen komen we hierdoorheen.

Wethouder Harjan Bruining
Gemeente Achtkarspelen

Delen via

Zoeken naar: