Dantumadiel en Noardeast-Fryslân sluiten dienstverleningsovereenkomst af

Geplaatst op 26 mei 2023
Dantumadiel en Noardeast-Fryslân sluiten dienstverleningsovereenkomst af

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân blijven na de ontvlechting van de centrumregeling samenwerken op de onderdelen Reiniging, Garage, Basisregistraties, Belastingen, Salarisadministratie en Functionaris Gegevensbescherming. Beide gemeenten sluiten hiervoor een dienstverleningsovereenkomst (dvo) met elkaar af.

Vanaf 1 januari 2024 heeft Dantumadiel weer een eigen organisatie met eigen medewerkers, maar kiest er dus wel voor om op een aantal onderdelen binnen de bedrijfsvoering te blijven samenwerken met Noardeast. “Foar Dantumadiel hat dat finansjele en organisatoaryske foardielen”, vertelt wethouder Rommy Kempenaar: “Sa kinne wy de lytsskalige en selsstannige gemeente bliuwe dy’t finansjeel sûn is. De dvo helpt Dantumadiel in goeie balâns te sykjen tusken kwaliteit, kosten en kwetsberens.”

Burgemeester Johannes Kramer legt uit wat dit voor de betrokken medewerkers betekent: “No wurde álle taken foar Dantumadiel noch útfierd troch ús meiwurkers. Mar fan 2024 ôf jildt dat allinnich noch foar de wurksumheden binnen de seis neamde ôfdielings. Mei as ferskil dat Dantumadiel foar de werklike tsjinstferliening betellet en dat der net, sa as op dit stuit, sprake is fan in ferdielsleutel.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: