Dantumadiel helpt maatschappelijke organisaties door compensatieregeling energiekosten

Geplaatst op 24 augustus 2023
Steunpakket voor ondernemers en verenigingen in Dantumadiel fors verruimd

Maatschappelijke organisaties in Dantumadiel kunnen via een subsidie compensatie krijgen voor de hoge energiekosten van afgelopen winterperiode. De gemeenteraad heeft hiervoor € 250.000 beschikbaar gesteld. Deze subsidie is sinds 17 juli beschikbaar.

Veel maatschappelijke organisaties hebben sinds vorig jaar te maken met hoge energiekosten

Maatschappelijke organisaties zijn bijvoorbeeld een dorps- en buurthuis, een MFA en MFC, kerken, een jeugdhonk, een structureel gesubsidieerde cultuurinstelling, cultuurvereniging of sportvereniging in de gemeente Dantumadiel. De regeling is bedoeld om bij te springen bij organisaties die door hogere energiekosten in problemen zijn gekomen of dreigen te komen.

Wat wordt gecompenseerd?

De subsidie compenseert meerkosten over de periode 1 oktober 2022 tot 1 april 2023 ten opzichte van de periode 1 oktober 2019 tot 1 april 2020. De aanvrager krijgt 50 procent van het berekende energienadeel als subsidie vergoed. De subsidie bedraagt maximaal €25.000,- per aanvrager

Aanvragen kan tot 1 oktober a.s.

Overige financiële mogelijkheden om te verduurzamen en energie te besparen

Om toekomstige problemen te voorkomen is er voor maatschappelijke organisaties ook een subsidieregeling ‘Duurzaamheidsmaatregelen voor maatschappelijke organisaties. Hiermee kunnen zij eenvoudig een subsidie aanvragen om snel duurzaamheidsmaatregelen door te voeren en daarmee de energielasten te verlagen.

Vanuit deze regeling kan er een subsidie beschikbaar worden gesteld van 50% van de daadwerkelijke kosten met een maximumbedrag € 20.000 per aanvrager. Voor deze regeling is € 300.000 beschikbaar.

Daarnaast is er € 25.000 beschikbaar voor het waterzijdig inregelen van de cv-installatie. Door het waterzijdig inregelen krijgt elke radiator het juiste volume water. Hiermee kan gemiddeld 5 – 15% op het energieverbruik bespaard worden. Dit is een specialistische klus en moet gedaan worden door een installateur.

Gerben Wiersma: “Maatschappelijke organisaties zijn van groot belang voor de Mienskip. Daarom vinden wij het belangrijk om hen te helpen met de hoge energielasten en om versneld te verduurzamen. Hierdoor wordt energie en daarmee kosten in de toekomst bespaard”. 

Meer informatie is te vinden via www.dantumadiel.frl/subsidies-en-fondsen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: