Dantumadiel investeert in nieuwbouwplannen

Geplaatst op 6 maart 2021
Dantumadiel investeert in nieuwbouwplannen

Onze regio kreeg enkele jaren geleden het stempel Krimpregio. Het gevolg van deze prognose was dat veel nieuwbouwplannen door gemeenten in de ijskast werden gezet. Immers, met een teruglopend aantal inwoners hoef je geen nieuwe woningen te bouwen?

In Dantumadiel draaien ze deze denkwijze liever om. Wethouder Wiersma: “Het college denkt liefst in positieve scenario’s. Wanneer je als regio genoeg te bieden hebt willen mensen hier graag wonen. Vandaar dat we in ieder dorp investeren in nieuwbouwplannen.” Ook de raad wil graag dat het college vol inzet op de woningen en er ligt reeds een motie die opdracht geeft om snel met de bouwkavels aan de slag te gaan.

Dantumadiel

De plannen worden in sommige dorpen al uitgevoerd maar zullen met de nieuwe afspraken die er met de provincie zijn gemaakt, nog beter uitgevoerd kunnen worden. De afspraak betreft een experiment van 5 jaar waarin de gemeente de mogelijkheid heeft flexibel om te kunnen gaan met de woningmarkt en om maatwerk te kunnen leveren. Dit betekent niet dat er overal zomaar gebouwd mag worden maar er is wel veel meer vrijheid. Er moet gebouwd worden naar behoefte en gezorgd voor voldoende aanbod.

Wiersma: “De druk op de woningmarkt zorgt er momenteel voor dat we zo snel mogelijk woningen willen aanbieden. Corona heeft daarnaast laten zien dat prognoses niet altijd leidend dienen te zijn. De woningmarkt trekt recent zelfs enorm aan en het thuiswerken biedt voor Nederlanders andere woonopties. In hoeverre de voorspelde krimp nog reëel is zal moeten blijken. Snel bouwen is een grote wens maar de gemeentelijke processen zorgen er soms voor dat de trajecten wel een halfjaar tot een jaar kunnen duren”. 

Demografische ontwikkelingen

Volgens wethouder Wiersma wordt er goed gekeken naar de demografische ontwikkelingen, wordt hier ook rekening mee gehouden maar moet er altijd ruimte zijn voor nieuwbouw. De gemeente moet richting de provincie regelmatig aantonen dat er positieve effecten zijn van de gemaakte afspraken; nieuwbouwen is prima, maar wat doet dit met de oudere woningen, komt er leegstand, dalen de prijzen en hoe lost de gemeente dat op?

De woonvisie 2020-2025 vormt de basis voor het woonbeleid in de gemeente en gaat niet alleen over nieuwbouwwoningen, maar ook over toegankelijkheid, natuur, duurzaamheid en voorzieningen. Wiersma: “groen is hierin een belangrijke factor want we willen de beeldkwaliteit van de dorpen mooi houden. Dus voor alle inwoners iets naar hun wens’.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: