De mearwearde fan it Frysk yn it Noardeasten fan Fryslân

Geplaatst op 11 augustus 2021
De mearwearde fan it Frysk yn it Noardeasten fan Fryslân

Het Fries speelt een belangrijke rol in het economische verkeer in Fryslân. In het Noordoostelijke deel van de provincie is de rol van taal belangrijker dan in de andere delen van Fryslân. Ondernemers in deze regio maken niet alleen meer gebruik van het Fries, maar hebben ook een andere grondhouding ten aanzien van het gebruik van de taal.

Zij zien meer kansen om met het Fries economische waarde te genereren. Ook vinden ze dat het imago van Fryslân meer aansluit bij het beeld dat ze met de eigen onderneming willen uitstralen. Ze zien de Friese taal als een middel om zich te onderscheiden op de markt. Dit blijkt uit het rapport van E&E-advies dat vorig jaar mei verscheen: Krenten uit de pap. Op zoek naar de meerwaarde van de Friese taal in het economisch verkeer.

Kansen

Er liggen met name kansen bij het in de markt zetten van producten die passen bij het imago van Fryslân en die baat hebben bij authenticiteit. Fries kan ook de klantbeleving van niet-Friese klanten vergroten, in het bijzonder in de sector Recreatie en Toerisme. Tevens is Fries ondersteunend bij het opbouwen van de vertrouwensrelatie met de Friestalige klant bij het verlenen van diensten in de persoonlijke en/of financiële sfeer. Bovendien verhoogt het gebruik en het stimuleren van de taal het werkplezier en de binding van de werknemers met de organisatie.

Frysk yn jo bedriuw

Genoeg redenen om eens na te denken over de rol van taal in het algemeen en die van het Fries in het bijzonder binnen uw bedrijf of organisatie. De Afûk is gespecialiseerd in de Friese taal en kan u advies geven over het gebruik en het inzetten van het Fries in uw interne en externe communicatie, en op productniveau. Daarnaast geeft de Afûk workshops die u en uw werknemers laten nadenken over de rol en het gebruik van taal binnen uw bedrijf.

Belangstelling?

Neem voor meer informatie contact op met Mirjam Vellinga: mirjam.vellinga@afuk.frl

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: