Dorpen- en wijkenbudget gemeente draagt succesvol bij aan leefbaarheid in Noardeast-Fryske dorpen

Geplaatst op 7 maart 2022
Dorpen- en wijkenbudget gemeente draagt succesvol bij aan leefbaarheid in Noardeast-Fryske dorpen

Het dorpen- en wijkenbudget van de gemeente Noardeast-Fryslân draagt flink bij aan de leefbaarheid van de mienskip. Over 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders maar liefst ruim 289.000 euro toegekend aan lokale projecten en initiatieven. Het geld is naar 22 lokale projecten en initiatieven gegaan en naar de basisondersteuning van de dorpsbelangen en wijkraden.

In onder andere Paesens-Moddergat, Oosternijkerk, Kollumerzwaag, Morra, Kollum en Hallum heeft de bijdrage vanuit het dorpen- en wijkenbudget geresulteerd in het realiseren en opknappen van speeltuinen of andere sport- en beweeglocaties. In Lioessens, Niawier en de wijk Fûgellân in Dokkum ging er subsidie naar initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van sociale en ruimtelijke voorzieningen. Naast subsidie voor incidentele initiatieven, kunnen dorpsbelangen en wijkraden een basisondersteuning aanvragen. Dat geld kunnen ze vrij besteden.  

Wethouder Fedde Breeuwsma is ‘tige grutsk’

Het zijn stuk voor stuk schitterende projecten die van onderop gerealiseerd zijn (of nog gerealiseerd worden) door actieve vrijwilligers. Wethouder Fedde Breeuwsma: “Ik bin tige grutsk op al dy de minsken dy’t harren ynsette foar de leefberens yn harren doarp of wyk. Mei elkoar de skouders der ûnder sette, dat soarget foar ferbining. Jild is ek altyd wichtich om ideeën realiseare te kinnen. Mei it doarpe- en wikebudzjet kinne wy as gemeente dêr in bydrage oan leverje.”

Het dorpen- en wijkenbudget is beschikbaar tot en met 2023

Het dorpen- en wijkenbudget is ontwikkeld in samenwerking met de gemeenteraad. Er is geld vrijgemaakt tot en met 2023. In totaal is er per jaar 300.000 euro beschikbaar. In 2020 en 2021 is er respectievelijk 185.000 euro en 289.000 euro subsidie uitgegeven. Het college van burgemeester en wethouders spreekt de wens uit dat ook de nieuwe gemeenteraad na 2023 budget beschikbaar stelt om het dorpen- en wijkenbudget in stand te houden.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: