€9 ton subsidie voor woningbouwimpuls Noardeast-Fryslân

Geplaatst op 21 juni 2023
€9 ton subsidie voor woningbouwimpuls Noardeast-Fryslân

Met de bijdrage van de Woningbouwimpuls van tegen de €9 ton wordt de Prinslocatie in Dokkum herontwikkeld. De gemeente draagt ook ongeveer €9 ton bij aan het gebied. Het plan beslaat de bouw van minimaal driehonderd woningen, met deels zorgappartementen en levensloopbestendige woningen. Een ander deel bevat betaalbare meer-onder-een-kapwoningen. De wijk is daarmee geschikt voor jong en oud, met variatie tussen hoogbouw en laagbouw.

Wethouder Bert Koonstra vindt deze ontwikkeling ook belangrijk voor de dorpen: “Dat de wyk ûnder oare geskikt is foar de groeiende groep âlderein komt ek de doarpen te ’n goede. Dêrtroch ûntstiet der nammentlik trochstreaming, wêrby ’t romte yn de doarpen frijkomt foar ûnder oare starters.” Ook in de dorpen komt de woningbouw trouwens goed op stoom. De gemeente en de dorpen werken samen via een flexibele doorstroomlijst aan het versneld mogelijk maken van woningbouw.

Onaantrekkelijke staat van de Prinslocatie wordt aangepakt

Een marktpartij gaat de woningen bouwen en de gemeente zorgt voor een goede inrichting van de openbare ruimte. Het nu niet zo fraaie gebied ondergaat een ware metamorfose met een knipoog naar de industriële geschiedenis. Nu de subsidie is toegekend worden de plannen doorontwikkeld. Het gemeentebestuur wordt daarin meegenomen voor besluitvorming.

Aanpak en plannen zeer goed ontvangen in Den Haag

Wethouder Bert Koonstra heeft goed van zich laten horen in Den Haag. Het plan en de woningbouwaanpak zijn daar zeer goed ontvangen. Het geeft concreet invulling aan de Woondeal. Van daaruit kunnen rond de 1200 woningen worden gebouwd in Noardeast-Fryslân voor 2030. “We strûpe sels de mouwen op, mar stipe fanút Den Haag bliuwt ek wichtich. Earder sieten we mei de subsydzjeoanfraach al hiel tichtby, no krigen we de kompliminten.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: