Gebiedscoöperatie Enerzjyk Skûlenboarch aan de slag met verduurzamen

Geplaatst op 18 maart 2022
Gebiedscoöperatie Enerzjyk Skûlenboarch aan de slag met verduurzamen

Vorige week heeft minister Hugo de Jonge 14 nieuwe Proeftuinen Aardgasvrije Wijken bekendgemaakt. Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hadden samen met Jistrum, Kootstertille, Eastermar en Drogeham een aanvraag ingediend om proeftuin te worden. Helaas is deze aanvraag niet gehonoreerd. Desondanks gaan de dorpen in de Gebiedscoöperatie Enerzjyk Skûlenboarch aan de slag met het verduurzamen van de dorpen.

Voor de aanvraag hebben de dorpen zich verenigd in de Gebiedscoöperatie Enerzjyk Skûlenboarch en een plan van aanpak om aardgasvrij te worden gemaakt. “We kunnen natuurlijk wel aan de slag met het isoleren van woningen. Maar zonder de subsidies vanuit het Rijk kunnen we minder snel”, aldus wethouder Margreet Jonker. “Dat is natuurlijk jammer, want juist nu is het hard nodig om minder aardgas te gebruiken.”

Trots op samenwerking

Voorzitter Gebiedscoöperatie Enerzjyk Skûlenboarch, Harm de Vries: “Het was wel even een tegenvaller dat we geen proeftuin zijn geworden. Maar we zijn trots op wat er staat: we hebben als dorpen elkaar gevonden en de handen ineen geslagen. We kunnen nu de gebiedscoöperatie verder uitbouwen en starten met de eerste projecten samen met de inwoners van onze dorpen. Deze samenwerking geeft ons energie, energie die we graag in de verduurzaming van onze dorpen stoppen!”

Programma Aardgasvrije Wijken

47 gemeenten hadden een aanvraag voor een proeftuin van het Programma Aardgasvrije Wijken ingediend. In het programma werken de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen om aardgasvrij te worden. Doel van het programma is om van elkaar te leren. Hiervoor is een kennis- en leerprogramma opgesteld voor gemeenten en dorpen uit heel Nederland. In gemeente Tytsjerksteradiel is het dorp Garyp een proeftuin aardgasvrije wijken.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: