Geldbedrag van € 7.000 voor cultuurprojecten jongeren: it moat wer brûzje!

Geplaatst op 6 december 2021
Geldbedrag van € 7.000 voor cultuurprojecten jongeren: it moat wer brûzje!

Voor de zomer deden de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een oproep aan jongeren om mee te denken met het cultuurbeleid. Jongeren werd gevraagd een eigen cultuurproject te bedenken. Het leukste project krijgt € 1.000 om het ook echt uit te voeren. Dinsdagavond 17 november zouden de projecten gepresenteerd worden en zou de winnaar worden gekozen. Door de aangescherpte maatregelen kon deze avond niet door gaan en zijn de winnaars via een video bekend gemaakt door de cultuurwethouders Tytsy Willemsma en Max de Haan. ‘Wy binne sa entûsjast oer de kulturele projekten fan de jongerein, dat we besletten ha se allegearre te beleanen mei tûzen euro’, zegt wethouder Willemsma. ‘It moat wer brûzje. Us nije kultuernota hjit net foar neat út de kûlizen.’

Brûzje

Er kwamen zeven projecten binnen vanuit scholen, dorpen, Het Achterland en ‘t Stationnetje. Voorwaarde om mee te dingen naar het geldbedrag was dat de projecten een relatie hebben met de thema’s van de cultuurnota. ‘Op it mêd fan meidwaan, mei-inoar en nij & aktueel ha wy de jongerein útdage’, aldus Max de Haan. ‘It binne allegear unike, kreative ideeën wurden troch of mei de jongerein.’ Met het geldbedrag komen de initiatieven volgens De Haan een heel eind. ‘Om de jongerein bewust te meitsjen fan wat soksoarte kultuerprojekten kostje, moasten se in oersicht mei útjeften en ynkomsten meitsje.’ Naar de mening van wethouder Tytsy Willemsma werkte dat goed en zijn de resultaten verrassend. ‘Oan kreativiteit gjin gebrek. Troch koroana wie der ek net folle kulturele ferdivedaasje. Wylst dat sa wichtich is foar de ferbining yn ús mienskip.’

De projecten die uitgevoerd gaan worden zijn:

 • Opruimen en opbouwen,’t Stationnetje
  Zwerfvuil opruimen in openbare ruimte en daar een kunstwerk van maken, een ‘vergeten verhaal’ van het dorp symboliseren.
 • Geef kleur aan de toekomst, Dorpsraad Gerkesklooster/Stroobos
  Hal van Barkmeijer Shipyards voorzien van graffity kunstwerk via community-art
 • ’t Stationnetje got Talent, ’t Stationnetje
  Talentenjacht voor jong en oud in 8KTD in Tytsjerk
 • Nieuwe Energie!, Cbs Bernebrêge en Blaast de Bazuin Surhuisterveen

Groot ‘energiek’ concert van schoolkinderen, jeugdleden BdB en andere jeugdleden en lessen op basisschool over duurzame energie

 • Picture Perfect, Jeugdcultuurschool Het Achterland
  Theatrale voorstelling over drie jongeren die opgroeien in de smartphone-generatie
 • Gerkesklooster/Stroobos got Talent, Jeugdbrassband Projunior
  Talentenshow voor jeugd t/m 18 jaar in Gerkesklooster/Stroobos
 • Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, ’t Stationnetje
  Plaatsen spiegel met als tekst ‘Dit is het kunstwerk’. Als mensen in de spiegel kijken, merken ze dat zij zelf het kunstwerk zijn.

Gezamenlijke cultuurnota

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel maakten samen de Kultuernota ‘Ut de kûlizen’. Inwoners, organisaties en andere betrokkenen zijn gevraagd mee te denken en te adviseren. Zo ook de jongeren.

Beeld: gemeente Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: