Gemeente Dantumadiel aangehaakt bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Geplaatst op 8 november 2022
Gemeente Dantumadiel aangehaakt bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur

De gemeente Dantumadiel is aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven van een laag inkomen.

Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. In de gemeente Dantumadiel leven ongeveer 1100 huishoudens van een laag inkomen (bron CBS). Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. De gemeente vindt deelnemen aan sport en culturele activiteiten erg belangrijk. Door aan te haken bij het Volwassenenfonds dragen we actief bij aan een gezond en gelukkig leven van de inwoners van onze gemeente.

Meidwaan kinne oan sport en kultuer biedt in protte sûnens en sosjale foardielen. Dêrom fine wy dat alle bewenners dêr oan meidwaan kinne moatte. Jild mei dêrby gjin drompel opsmite opsmite. Dêrom wurkje wy mei it Volwassenenfonds, sadat eltsenien meidwaan kin, ek ynwenners mei in smelle beurs“, aldus wethouder Rommy Kempenaar.

Meedoen?

Een aanvraag wordt gedaan door een intermediair die actief is binnen de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener, buurtsportcoach of iemand van het gebiedsteam. Intermediairs zijn te vinden via www.volwassenenfonds.nl/dantumadiel 

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: