Gemeente Noardeast-Fryslân helpt maatschappelijke organisaties door compensatieregeling energiekosten

Geplaatst op 10 juli 2023
Gemeente Noardeast-Fryslân helpt maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties in Noardeast-Fryslân kunnen via een subsidie compensatie krijgen voor de hoge energiekosten van afgelopen winterperiode. De gemeenteraad heeft hiervoor € 700.000 beschikbaar gesteld. Deze subsidie is vanaf 10 juli beschikbaar.

Veel maatschappelijke organisaties hebben sinds vorig jaar te maken met hoge energiekosten.

Maatschappelijke organisaties zijn bijvoorbeeld een dorps- en buurthuis, een kerkgebouw, MFA en MFC, een jeugdhonk, een structureel gesubsidieerde cultuurinstelling, cultuurvereniging of sportvereniging in de gemeente Noardeast-Fryslân. De regeling is bedoeld is om bij te springen bij organisaties die door hogere energiekosten in problemen zijn gekomen of dreigen te komen.

Wat wordt gecompenseerd?

De subsidie compenseert meerkosten over de periode 1 oktober 2022 tot 1 april 2023 ten opzichte van de periode 1 oktober 2019 tot 1 april 2020. De aanvrager krijgt 50 procent van het berekende energienadeel als subsidie vergoed. De subsidie bedraagt maximaal €25.000,- per aanvrager Aanvragen kan tot 1 oktober a.s.

“Maatskiplike organisaasjes binne tige wichtich foar de mienskip. Wy wolle se stypje mei de regeling foar enerzjykompensaasje en de al eardere fêststelde regeling foar ferduorsumingsmaatregels”. Wethâlder Soepboer ropt de bestjoeren op: meitsje gebrûk fan de subsydzjemooglikheden, sadat foarsjennings en harren aktiviteiten beskikber bliuwe foar de ynwenners”.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: