Gemeente Noardeast-Fryslân start met project Visie Dokkum

Geplaatst op 9 augustus 2021
Gemeente Noardeast-Fryslân start met project Visie Dokkum

Het college van de gemeente Noardeast-Fryslân gaat starten met een plan van aanpak voor het project Visie Dokkum. Er is behoefte aan een actuele visie voor de stad Dokkum. Het is de uitdaging om alle kansen en mogelijkheden zo volledig mogelijk te benutten en te combineren.

Op dit moment is er geen actuele visie voor Dokkum

Dat maakt het lastig om plannen en ideeën uit de samenleving goed te kunnen beoordelen. Bovendien zijn er meer ontwikkelingen in de stad. Als er geen visie is, dan ontbreekt de samenhang vaak. Ook is nu geen duidelijke rol voor Dokkum aangegeven. Hoe wil de stad zich in de directe en verre omgeving onderscheiden?

Het is belangrijk om tot een visie voor de stad te komen

De Omgevingswet schrijft dat niet alleen voor, maar het is ook gewenst dat alle belangen, in en om de stad, goed worden afgewogen. Diverse initiatiefgroepen zijn al bezig met de visievorming voor Dokkum. Dit juicht de gemeente toe. Door de visie kunnen alle initiatieven samenkomen.

De Visie Regiostad Dokkum komt tot stand door samenwerking

Inwoners, ondernemers, bedrijven en organisaties uit Dokkum worden gevraagd 
om mee te praten. De initiatieven vanuit de samenleving die er al zijn, zijn een mooie start. Het bureau Weusthuis en Partners uit Groningen begeleidt het hele traject. De medewerkers van Weusthuis horen graag welke ideeën er leven in de samenleving. Er wordt een onlinebijeenkomst georganiseerd om die ideeën op te halen. Hier komt nog meer informatie over.

Beleid over Dokkum en toezeggingen aan partijen worden meegenomen

Als alles inzichtelijk is gemaakt, wordt een conceptvisie gemaakt. Ook wordt een begin gemaakt met het bij de visie behorende Uitvoeringsprogramma. Beide documenten worden teruggelegd bij de deelnemers aan de onlinebijeenkomst. Op basis van die uitkomst wordt de Visie Regiostad Dokkum definitief gemaakt en wordt het Uitvoeringsprogramma in eerste aanleg opgesteld. De verwachting is dat de definitieve versie klaar is in de tweede helft van 2021.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: