Gratis energiescan voor ondernemers Dantumadiel

Geplaatst op 20 januari 2023
Gratis energiescan voor ondernemers Dantumadiel

Vorige winter ontstond tijdens een vergadering van het Economisch Platform het idee om alle ondernemers van Dantumadiel een uitgebreide energiescan aan te bieden. Het Economisch Platform (EP) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de 3 ondernemersverenigingen en het LTO. Eens per kwartaal worden hier gezamenlijk de economische ontwikkelingen van Dantumadiel besproken. Eventuele knelpunten worden op tafel gelegd en indien mogelijk aangepakt. Ook beoordeeld het EP de aanvragen voor het ondernemersfonds. Dit fonds ontstond jaren geleden met als doel gezamenlijk investeringen te kunnen doen die het ondernemersklimaat in Dantumadiel versterken. Het fonds wordt gevuld met een klein gedeelte van de zakelijke OZB belasting. 

Op het moment van eerder genoemde vergadering was er nog geen oorlog en het woord ‘energiearmoede’ moest nog uitgevonden worden. Wél was er al het besef dat we bewuster om moesten springen met onze fossiele brandstoffen en dat Nederland rond 2050 geheel duurzaam en CO2 neutraal moest zijn.

De achterliggende gedachte voor het aanbieden van deze energiescan was om de ondernemers een handig document te geven met daarin alle energiebesparende maatregelen voor hun bedrijfspand. Deze konden ze vervolgens in de toekomst stapsgewijs verder zelf laten uitvoeren. De tijd bepaalde anders en plots werd de scan niet meer een handig document voor de toekomst maar een basis voor het heden. We moesten niet in de toekomst verduurzamen maar wel nú meteen!

De ondernemers werden aangeschreven en via social media en krant geïnformeerd. Er bleek enorm veel animo te zijn.  Er werd een lokaal bedrijf in de arm genomen voor het uitvoeren van de informatie gesprekken en het in schaal brengen van het pand en de eerste afspraken werden snel gemaakt.  

Voor een goed bespaaradvies werden de bestaande thermische schil (dak, gevels, kozijnen, beglazing en vloer) van het bedrijfspand en de technische installaties opgenomen.

Verduurzamen van het bedrijfspand kan door middel van het (extra) isoleren van deze schil of het aanpassen/uitbreiden van de technische installatie. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van PV-panelen, luchtwarmtepomp en infraroodverwarming.

Op basis van de verworven gegevens werd een uitgebreid rapport opgesteld met daarin een advies over de beste besparingen en welke maatregelen daarvoor genomen kunnen worden.  

Voor de energiebesparende maatregelen zijn subsidies beschikbaar (ISDE-subsidie). Wanneer er binnen een jaar 2 of meer maatregelen worden getroffen is de subsidie het hoogst. Kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie www.rvo.nl

Ook de site van de Kamer van Koophandel biedt een overzicht van subsidies en regelingen voor verduurzaming: www.kvk.nl

Voor ondernemers (en inwoners) die geen investeringsruimte hebben zijn er via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) diverse leningen af te sluiten. Ook Dantumadiel heeft hier een eigen pagina met informatie over duurzaam maken en eerste woning kopen. Het woord ‘lening’ zou eigenlijk beter vervangen kunnen worden door ‘investering’ want deze investering zal zichzelf snel terugverdienen. www.svn.nl/gemeente/Dantumadiel

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: