Grote opgaven, gebrek aan financieel fundament

Geplaatst op 23 juni 2023
Grote opgaven, gebrek aan financieel fundament

De financiële situatie van gemeente Tytsjerksteradiel voor de komende twee jaar is goed. Het college kijkt graag vooruit. Zij wil keuzes maken voor en investeren in de toekomst. Vanaf 2026 is het echter onduidelijk hoeveel geld er vanuit het Rijk komt om de wettelijke taken uit te voeren. Dit maakt het voor de gemeente moeilijk om belangrijke opgaven de komende jaren goed uit te voeren.

“We steane der net min foar. Mar we ha in soad te dwaan en tagelyk steane we stil, om ‘t we net witte wat der op ús ôfkomt,” aldus wethouder Financiën Tytsy Willemsma. “Wy soene no ynvestearje moatte yn de grutte feroaringen dy’t al geande binne en dy’t freegje om tûke oplossings. Allinnich dan kinne we wurkje oan in duorsume takomst foar de generaasjes nei ús.”

Uitvoeringsprogramma

Het college legt een kadernota voor aan de gemeenteraad die recht doet aan het uitvoeringsprogramma. En die rekening houdt met de capaciteit van de gemeentelijke organisatie. Het uitvoeringsprogramma is samengesteld met de gemeenteraad. Gezamenlijk zijn de prioriteiten voor het komende jaar gesteld.

Iepen podium

Op donderdag 6 juli krijgen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de gelegenheid om in te spreken tijdens het Iepen podium. Daarna staat de kadernota 2024-2027 geagendeerd voor een opiniërende behandeling tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: