Historisch symposium over de Waalse Furie in Dokkum

Geplaatst op 20 juni 2022
Historisch symposium over de Waalse Furie in Dokkum

Het jaar 1572 is het begin van de ‘Geboorte van Nederland’ en een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Elke stad en veel dorpen in ‘de Nederlanden’ speelden hierin hun eigen rol en hebben hierin een eigen historie. In diverse steden in Nederland wordt stilgestaan bij deze gebeurtenis. Zo ook in Dokkum. Op vrijdag 9 september is er een speciaal symposium in de Grote Kerk in Dokkum. Het jaar 1572, het begin van de ”geboorte van Nederland”, wordt dit jaar herdacht in zo’n 40 gemeenten door het hele land. Vier thema’s staan centraal: vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid.

Tijdens een speciaal symposium wordt stilgestaan bij deze thema’s en wordt de rol van Dokkum in dit geheel uitgelicht. Tijdens deze bijeenkomst zijn er 3 sprekers. James Kennedy, historicus aan de Universiteit van Utrecht. Ihno Dragt, voormalig directeur van Museum Dokkum en Siebe van Sijen.

James Kennedy schreef vele boeken en publicaties over de geschiedenis van Nederland. Daarnaast is de heer Kennedy columnist bij De Volkskrant. Ihno Dragt schreef het boek “Ontsnapt aan het bloedbad: Hendrik van Bra’s verhaal over de Waalse Furie van 1572 in Dokkum”. De herdrukdruk van dit boek zal tijdens dit symposium worden gepresenteerd. Siebe van Sijen is architect en betrokken bij diverse restauraties en monumentale bouwprojecten in Noord-Nederland. Hij zal tekst en uitleg geven over wat er nog te zien is aan de gebouwen uit de tijd van de Waalse Furie.

Onthulling zuil Sonnemapleintje Dokkum

Tijdens dit symposium wordt een speciale informatiezuil onthuld aan het Sonnemapleintje in Dokkum.

Waalse Furie in Dokkum 

De Waalse Furie in Dokkum was van 12 t/m 15 september 1572 een bezetting tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Dit werd gevolgd door een bloedige bevrijding door Waalse troepen in Spaanse dienst. De bevrijding moest een einde maken aan de gemeenschappelijke Geuzen-, boeren- en burgerbezetting van Dokkum, onder leiding van hopman Sipke van Scheltema. Deze bevrijding ontaardde in een grootschalige plundering, gevolgd door een stadsbrand.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: