Informatiebeveiliging en kunstmatige intelligentie – Een onmisbaar onderwerp in de regio

Geplaatst op 24 juli 2023
Informatiebeveiliging en kunstmatige intelligentie - Een onmisbaar onderwerp in de regio

In de dynamische wereld van vandaag is technologie een essentiële spil geworden in de werking van organisaties, of ze nu groot of klein zijn. De laatste jaren zijn ook regionaal werkende organisaties steeds afhankelijker geworden van digitale middelen. Dit heeft geleid tot verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, maar tegelijkertijd zijn er ook nieuwe risico’s ontstaan op het gebied van cybersecurity en informatiebeveiliging.

Het groeiende belang van deze thema’s wordt nog duidelijker als we kijken naar de snelle ontwikkeling van technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI). Steeds meer veelgebruikte kantoor- en communicatiesoftware zoals Microsoft Office of Google Workplace worden verrijkt met toepassingen op basis van AI. Deze technologieën bieden enorme kansen, maar brengen ook een aantal uitdagingen met zich mee, vooral op het gebied van gegevensbeveiliging en privacy.

Uitdagingen

Een van de belangrijkste risico’s voor organisaties in Noordoost Fryslân is het gevaar van cyberaanvallen. Met de toenemende digitalisering van de werkplek worden organisaties kwetsbaarder voor bedreigingen zoals ransomware, phishing en gegevensinbreuken. Deze aanvallen kunnen leiden tot financiële verliezen en ernstige reputatieschade. In de praktijk blijkt dat organisaties onvoldoende inzicht hebben in waar het verkeerd kan gaan.

Daarnaast is privacy een groeiend punt van zorg. De introductie van AI in veelgebruikte software betekent dat een enorme hoeveelheid data, waaronder mogelijk gevoelige informatie, wordt verwerkt op een manier die voorheen ondenkbaar was. Dit roept vragen op over hoe deze gegevens worden opgeslagen, gebruikt en beschermd. Inadequate informatiebeveiliging kan leiden tot ernstige privacy-inbreuken en niet-naleving van regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kansen

Ondanks deze uitdagingen biedt de vooruitgang in technologie ook kansen. Met een goede strategie kunnen organisaties de voordelen van digitalisering benutten, terwijl ze hun medewerkers en klanten beschermen tegen potentiële bedreigingen.

Een robuust cybersecuritybeleid kan organisaties helpen zich te verdedigen tegen aanvallen, terwijl gedegen informatiebeveiliging ervoor kunnen zorgen dat gegevens veilig en verantwoord worden verwerkt. Deze maatregelen gaan helpen om het vertrouwen van klanten en medewerkers te versterken, wat op zijn beurt weer leidt tot betere bedrijfsresultaten.

Daarnaast kunnen nieuwe technologieën, zoals AI, ook worden gebruikt om de beveiliging te verbeteren. Zo kan AI bijvoorbeeld worden ingezet voor het detecteren van abnormale activiteiten, het voorspellen van potentiële bedreigingen en het verbeteren van de respons op incidenten. Dit geldt niet alleen voor cyberdreigingen, maar voor nagenoeg elk mogelijk risico van de organisatie. Goed toepaste AI kan het collectieve aanwezige brein van de organisatie versterken en uitbreiden.

KennislabNOF en digitalisering

In een wereld waarin digitalisering steeds belangrijker wordt, is het voor organisaties, ook regionale, onmisbaar geworden om aandacht te besteden aan cybersecurity en informatiebeveiliging. Het omarmen van deze uitdagingen en het benutten van de kansen die nieuwe technologieën bieden, is geen luxe, maar een noodzaak voor organisaties om te blijven groeien en bloeien in de huidige informatiemaatschappij.

Om balans te houden tussen kansen en bedreigingen is vooral kennis door experimenteren nodig. KennislabNOF ziet zowel de kansen als bedreigingen en kan een rol spelen in het opstarten en begeleiden van projecten op het gebied van cybersecurity en kunstmatige intelligentie. Door regionale organisaties te verbinden aan kennispartners en het onderwijs te betrekken is de ambitie om Noordoost Fryslân te vormen tot een kennisregio op deze gebieden. Hiervoor gaan ondergetekenden graag in gesprek met bedrijven of publieke organisaties die ideeën of uitdagingen op dit terrein hebben.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: