Initiatiefnemer zonnepark dwingt gemeente tot weigering vergunning

Geplaatst op 27 juni 2023
Initiatiefnemer zonnepark dwingt gemeente tot weigering vergunning

De initiatiefnemer voor een zonnepark aan de Willem van der Ploegweg te Munnekezijl, Beryllus Sun Energy B.V. (BSE B.V.) heeft de gemeente Noardeast-Fryslân in gebreke gesteld. De gemeente heeft niet tijdig een besluit genomen op de vergunningaanvraag. Noardeast-Fryslân moet nu op korte termijn alsnog een besluit nemen op de aanvraag voor een zonnepark op het voormalige perceel van Muiden Chemie. De gemeente vindt dat er nog niet voldaan is aan alle voorwaarden om de vergunning te kunnen verlenen. Hoewel de gemeente het betreurt, moet ze wel een ontwerpbesluit voorbereiden tot weigering van de vergunning.

De vergunning kan op twee gronden nog niet worden verleend
De aanvraag voldoet niet aan het door de gemeente vastgestelde ‘Beleidskader Zonne-energie 2020’.

Voor een dusdanig groot zonnepark is een eigen kabel nodig. Het is onduidelijk of hier voldoende actie op is ondernomen.

Het beleidskader zegt dat een bijdrage moet worden geleverd aan de omgeving
Dit moet de aanvrager uitwerken in een Participatieplan. Hierin wordt aangegeven hoe de omgeving kan meeprofiteren, in dit geval de inwoners van het dorp Munnekezijl. De initiatiefnemer stelt dat er een intensief inspraaktraject is gevolgd met Plaatselijk Belang Munnekezijl. De gemeente is van mening dat het traject nog gaande is. Het Participatieplan is ook nog niet bij de gemeente ingeleverd.

Voor een groot zonnepark is een eigen kabel noodzakelijk
Het meest voor de hand liggend is dat de kabel dient te worden aangelegd naar de NAM- locatie te Grijpskerk. Al meerdere jaren voert de gemeente gesprekken met BSE B.V. of de aansluiting bij Enexis, dan wel bij Tennet zou kunnen plaatsvinden. Op dit moment is het onduidelijk of er überhaupt een formeel verzoek is ingediend bij een van de partijen.

Zonder kabel geen zonnepark, zonder kabel geen participatie met medegebruik
De voorgestelde route van de participatie was geënt op het medegebruik van de netaansluiting van het zonnepark. Daarmee kon een serieuze slag worden gemaakt voor Munnekezijl om de energiearmoede tegen te gaan en de verduurzaming van het dorp te stimuleren. Een andere vorm van participatie zou kunnen zijn een omgevingsfonds. Dat gesprek is nog niet gevoerd.

De gemeente had graag gehad dat het zonnepark toch zou worden ontwikkeld
De gemeente heeft een stevige opgave om in 2030 minimaal 70% van het elektriciteitsverbruik zelf te produceren, bijvoorbeeld met zonne-energie. Het park aan de Willem van der Ploegweg is een serieuze optie om hier mede invulling aan te geven. De gemeente stelt, naast een zorgvuldige inpassing van het park, echter ook eisen aan de participatie van de omgeving. In dit geval voor met name Munnekezijl. Daar voldoet de initiatiefnemer niet aan. 

Zonneparken zijn noodzakelijk om te kunnen voorzien in onze energiebehoefte
Dat de gestelde voorwaarden, landschappelijke inpassing en de participatie van de omgeving, zorgvuldig moeten plaatsvinden, staat buiten elke discussie.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: