Kadernota Achtkarspelen: inwoners profiteren

Geplaatst op 30 juni 2023
Kadernota Achtkarspelen: inwoners profiteren

De gemeente Achtkarspelen heeft de Kadernota 2024-2027 uitgebracht. In deze kadernota legt het college de uitgangspunten en de beleidsvoornemens voor 2024-2027 aan de gemeenteraad voor. Dit als opmaat voor de uiteindelijke behandeling en vaststelling van de begroting 2024-2027 door de gemeenteraad in november van dit jaar. Het college is erin geslaagd een Kadernota aan de gemeenteraad aan te bieden die voor de jaren 2024 en 2025 een plus op de begroting laat zien.

Profijt voor inwoners

“We hebben in deze Kadernota een aantal beleidsvoornemens opgenomen die zijn gericht op zaken waar de inwoners direct van profiteren,” zegt wethouder financiën Jouke Spoelstra. Zoals het werkgelegenheidsproject Beurtskip, waarbij lassers worden opgeleid die werken aan skûtsjes en uitstromen naar regulier werk. We maken ook ruimte voor een gebiedsteammedewerkers in scholen die het onderwijs en de zorg met elkaar verbinden en we doen voorstellen om in samenwerking met huisartsen jongeren die kampen met hun (mentale) gezondheid zo vroegtijdig mogelijk te helpen. Daarnaast willen we ook werken aan een eenduidig dorpshuizenbeleid zodat vrijwilligers weten waar ze aan toe zijn. Tot slot wordt het meer ingezet op het Frysk door de gemeente zelf.

Begrotingstekorten

In de jaren na 2025 is het beeld een stuk negatiever en ontstaan er begrotingstekorten.

Deze negatieve effecten worden in hoofdzaak veroorzaakt door de doorgevoerde herijking en andere aanpassingen in de gemeentefondsuitkering. Dit is het geld dat de gemeente ontvangt van het Rijk om haar taken uit te kunnen voeren. Dit betekent dat de gemeente erg wordt beperkt in de mogelijkheden om structureel te investeren. ”We moeten daarom goed blijven nadenken hoe we onze middelen en menskracht willen inzetten om onze ambities waar te kunnen maken,” aldus wethouder Jouke Spoelstra.

Zelfstandig verder

De keuze van de gemeenteraad om zelfstandig door te gaan, heeft gevolgen voor de organisatie. Het college geeft aan dat het noodzakelijk is om de organisatie te versterken. Dit geldt met name voor de afdelingen ICT en HRM. De gemeenteraad behandeld de Kadernota op 13 juli.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: