Klimaatbestendige inrichting Wâlddyk en Mûnedyk Dokkum door Jelle Bijlsma

Geplaatst op 8 november 2023
Klimaatbestendige inrichting Wâlddyk en Mûnedyk Dokkum door Jelle Bijlsma

Sinds maandag 6 november worden de Wâlddyk en de Mûnedyk in de Hoedemakerspolder in Dokkum opnieuw ingericht. Reden voor deze herinrichting is dat de Hoedemakerspolder al heel wat jaren te maken heeft met wateroverlast tijdens zware regenbuien. Aannemer Jelle Bijlsma uit Gytsjerk voert de werkzaamheden uit.

In de Hoedemakerspolder is sprake van wateroverlast tijdens flinke regenbuien. Het water verzamelt zich dan in lager gelegen gebieden, waardoor er water op straat komt te staan en het soms zelfs de woningen binnenstroomt. Om de overlast te verminderen realiseert de gemeente meer groene plekken waar het water naartoe kan stromen, zodat er minder water op straat blijft. Door het veranderende klimaat is dit steeds meer noodzakelijk. De Wâlddyk en Mûnedyk zijn relatief laaggelegen straten in de wijk, waardoor hier vaker wateroverlast is. Aan de genoemde wegen worden de extra groene ruimtes gecreëerd.

Wethouder Pieter Braaksma: “Ik hoopje dat de ynwenners fan de Hoedemakerspolder mei dizze werynrjochting de fuotten tenei drûch hâlde. Der is gjin minder as dat de strjitten en somtiden sels de hûzen blank komme te stean troch it reinwetter.”

Meer biodiversiteit

Aan de Wâlddyk en Mûnedyk wordt een eco-buffer gerealiseerd. Dat is een lager gelegen groene plek waar het water naar toe kan stromen. Daarnaast wil de gemeente meer groene plekken realiseren, zodat de biodiversiteit wordt vergroot. Groene plekken betekenen ook minder hitte in de zomer. Het is de bedoeling dat in de toekomst op meer plekken de openbare ruimte klimaatbestendig wordt ingericht.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: