Kwaliteitsslag voor Schoolstraat, Passaazje en Markt

Geplaatst op 10 juli 2024
Kwaliteitsslag voor Schoolstraat, Passaazje en Markt

In 2022 heeft de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel de centrumvisie Burgum vastgesteld. Deze visie is ontwikkeld om het centrum van Burgum aantrekkelijk te houden voor alle bezoekers. Het doel is om het centrum niet alleen een plek te maken om te winkelen, maar ook een plek waar mensen graag samenkomen en verblijven. Een van de actiepunten was: verbeteringen in de Schoolstraat, Passaazje en Markt.

Om dit te realiseren heeft de gemeente Tytsjerksteradiel extern projectleider Kor Bolhuis uit Burgum opdracht gegeven een concreet plan te maken voor verbeteringen in de Schoolstraat, Passaazje en Markt in het centrum van Burgum. De eerste stap is een inventarisatie en analyse. Diverse ondernemers in het centrum hebben al een gesprek met hem gevoerd. Voor het vervolg wordt met belanghebbende ondernemers, bewoners en betrokken organisaties gesproken over concrete verbeteringen voor de winkelstraten. Dat kan over meer groen gaan, de inrichting en de aankleding, elektrisch laden, goede routing en meer.

De eerste ervaringen van Kor Bolhuis zijn positief. “Ik ga nu met veel mensen en organisaties in gesprek om van hen te horen en te voelen wat er leeft in het centrum. Welke ideeën die er zijn er om Burgum nog aantrekkelijker te maken. Wat kunnen we anders en beter doen”. Beelden die er leven zijn onder andere dat de Markt groener kan worden aangekleed. Dat de Passaazje logischer wordt als verbinding tussen de Markt en de Schoolstraat. De Schoolstraat kan beter worden aangekleed. “Ik krijg daar nu al veel respons op, zo vertelt Bolhuis. “Na de zomer ga ik per straat inspiratiesessies organiseren. Daarvoor wil ik zoveel mogelijk gebruik maken van de lokale kennis, maar schroom ook niet om soms een spiegel voor te houden. Waar nodig vraag ik deskundigen om mee te denken. Richting einde van het jaar worden de bevindingen vertaald naar concrete plannen, voor elke straat een. De plannen worden dan aangeboden aan het college van B&W”.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: