Locatiebezoeken met Ondernemersclub Oosternijkerk (OCO)

Geplaatst op 24 december 2021
Locatiebezoeken met OCO Oosternijkerk

Met ruim 60 leden is de Ondernemersclub Oosternijkerk een levendige en ambitieuze ondernemersvereniging in Noordoost Friesland. In 2019 zijn de ondernemersverenigingen van Niawier en Metslawier ook aangesloten en inmiddels is er een nieuwe vorm van samenwerken gevonden.  

Er is op regelmatige basis contact met de gemeente over gezamenlijke agenda’s en doelen. Al langer bestond de wens een aantal leden op locatie te bezoeken en de bedrijventerreinen te bekijken en 20 september jl. was het zover; wethouder Jelle Boerema en het bestuur gingen samen op pad.  

Als eerste kregen we een rondleiding en kennismaking met de melkveehouderij van Gerrit en Erna  Brouwer in Bollingawier. Dit melkveebedrijf levert sinds een jaar melk aan de ‘duurzame melkstroom’ van Albert Heijn. Een programma dat is ontwikkeld door Royal A-ware en Albert Heijn om o.a. de zuivelketen verder te verduurzamen. In dit programma is er meer aandacht voor de koe, de natuur én de boer. De koeien hebben meer ruimte en comfort, krijgen weidegang en voer uit de regio, dankzij speciale zaden ontstaat kruidenrijk grasland (wat de biodiversiteit bevorderd) en de boer gebruikt groene stroom die wordt opgewekt door een windmolen en zonnepanelen. De boer krijgt een opslag op de weidemelkprijs en kan daarmee steeds een stapje verder verduurzamen. We konden zelf proeven wat dat oplevert; onder andere heerlijke chocomelk én cappuccino!

We rijden vervolgens naar bedrijventerrein ’t Oogh. Dit bedrijventerrein bestaat inmiddels alweer 20 jaar en zit vol. De ondernemersvereniging onderzoekt de behoefte en mogelijkheid tot uitbreiding van dit terrein met een aantal kavels omdat er wel behoefte is, met name bij groeiende ZZP’ers die een duidelijke binding hebben met het dorp.   

We rijden vervolgens door naar de Langgrousterwei in Oosternijkerk waar het imposante bedrijfspand van VDB Kunststofkozijnen staat. 15 jaar geleden begon Johan van Driesum met dit bedrijf en inmiddels heeft het bedrijf een flinke groei en 3 verhuizingen doorgemaakt. Het bedrijf richt zich voornamelijk op de renovatie en verduurzaming van huizen middels verschillende kunststof bouwproducten. Ondanks de drukte in de bouw en de schaarste van materiaal, weet VDB door slim inkopen onnodige wachttijden te voorkomen. Men heeft op dit moment 4 werknemers en nog voldoende groeiambities.  

We beëindigen de tour bij Jaap en Annie Meinsma in Café Veldzicht in Metslawier. Een pand met een rijke historie; in 1834 werd de boerderij al als herberg gebruikt. Begin 20e eeuw kreeg het het huidige aanzicht en de laatste jaren heeft er een grondige renovatie plaatsgevonden. Inmiddels heeft het meerdere functies en is het een bar, café, lunchroom én bed&breakfast. We worden hartelijk ontvangen met koffie en huisgemaakte appelbollen en kijken onze ogen uit in de 2 luxe recreatieappartementen aan de achterzijde van het pand.

Al met al een leuke inspirerende middag en zeker voor herhaling vatbaar.  

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: