Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Steun Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op 10 mei 2022
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Steun Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

De afgelopen winterperiode zijn elzensingels en houtwallen in onze regio weer onderhouden. Op veel plekken waren snoeiwerkzaamheden te zien. Hierdoor blijft het landschap vitaal. Bedrijven kunnen meehelpen het Nationaal Landschap mooi te houden door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden te steunen. De vereniging heeft daarvoor grotere ondernemingen aangeschreven. Freed Mobile+Interactive uit Surhuisterveen en DRS Installatietechniek uit Noardburgum zijn de eerste twee bedrijven die vriend van de vereniging zijn geworden.

Veel bedrijven hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) hoog in het vaandel staan. Bij duurzaam ondernemen hoort oog voor de omgeving waarin we wonen en werken. Maatschappelijke betrokkenheid helpt bedrijven bij het opbouwen van een goede reputatie, het aantrekken van personeel en zich te onderscheiden van concurrenten. Wat niet iedereen weet, is dat de regio tussen Dokkum en Drachten behoort tot Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden biedt bedrijven de mogelijkheid aan mvo te doen door het landschapsbeheer en weidevogelbeheer in hun eigen werkomgeving te ondersteunen en vriend van de vereniging te worden. Zo zijn ze direct van meerwaarde voor het landschap.

Wat moai!

Bedrijven in de regio Noordoost-Fryslân zijn gevestigd in een prachtig gebied met bijzondere natuurwaarden. Het ‘smûke’ coulisselandschap telt duizenden kilometers aan elzensingels, houtwallen en honderden pingoruïnes en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna en de biodiversiteit is bijzonder groot. Deze landschapselementen hebben regelmatig onderhoud nodig. Dit is van oudsher een taak van de boeren. Nu voeren bijna 800 boeren en particulieren natuur- en landschapsbeheer uit, waaronder ook weide- en akkervogelbeheer in het open weide- en akkerbouwgebied. Zij zijn lid van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. De betrokken beheerders kunnen de hulp van het bedrijfsleven goed gebruiken. De vereniging is daarom een campagne onder de noemer ‘Wat moai!’ gestart om bedrijven te interesseren het landschapsonderhoud te steunen.

Unieke iterij in het landschap

Enkele honderden ondernemingen in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Smallingerland en Tytsjerksteradiel hebben in maart een mailing ontvangen. “Wij roepen ondernemers op om vriend te worden en zo bij te dragen aan het behoud van ons prachtige coulisselandschap en onze waardevolle weidevogelgebieden. Tegelijk doen ze op die manier aan maatschappelijk verantwoord ondernemen”, zegt voorzitter Albert van der Ploeg van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. “Bedrijven kunnen uit verschillende pakketten kiezen om ons werk direct te steunen. Met het meest uitgebreide pakket krijgt het bedrijf de mogelijkheid te genieten van een unieke iterij (diner) met streekgerechten in het coulisselandschap, inclusief een landschapsexcursie. Hierbij kunnen tien klanten of personeelsleden worden uitgenodigd. Samen houden we ons landschap mooi!”, aldus Van der Ploeg. Meer informatie staat op www.watmoai.nl.

Freed en DRS

Freed Mobile+Interactive is gespecialiseerd in het bouwen van apps voor klanten uit binnen- en buitenland. De vijftien personeelsleden komen vrijwel allemaal uit de Noardlike Fryske Wâlden en hebben binding met de omgeving. Mede-eigenaar Wouter Slotegraaf is een fervent fietser. “Aan het eind van de dag vind ik het prettig om mijn hoofd leeg te maken door de fiets te pakken en een rondje te doen door de prachtige natuur van de Noardlike Fryske Wâlden”, aldus Slotegraaf, die in Harkema woont. Hij voelt zich thuis in de regio met de vele elzensingels. Romke Hoeksma runt met twee vennoten DRS Installatietechniek uit Noardburgum. Het bedrijf heeft 60 mensen in dienst en is werkzaam in de drie noordelijke provincies. “Ik hou ervan om in de natuur te wandelen. Veel personeelsleden waarderen de woonomgeving met de mooie natuur ook. We voelen ons thuis in het ‘beamtegrien’”, vertelt Hoeksma. Hij waardeert met name de boomwallen. “Die zijn prachtig. Ik loop wel eens vanuit Drogeham naar het werk in Noardburgum. Dan spot ik ook wel reeën. Het is een schitterend gebied!” De twee vinden het passend voor hun onderneming om de vereniging Noardlike Fryske Wâlden te steunen.

Steentje bijdragen

Dankzij agrarisch natuurbeheer kan iedereen genieten van alle landschappelijke kwaliteiten. Boeren en particulieren snoeien regelmatig de bomen en struiken en kappen waar nodig. Zo krijg je gezonde singels, goed voor de biodiversiteit. Ook is er een grote groep leden die actief aan bescherming van weidevogels doet of langs de randen van het land kruidenrijke stroken aanlegt. De leden krijgen een beheervergoeding voor het intensieve handwerk. Van der Ploeg: “Helaas is er te weinig geld voor het hele gebied en kan niet al het beheer en onderhoud worden uitgevoerd. Wat mooi dat er nu al verschillende bedrijven hebben aangegeven hier een steentje aan bij te willen dragen!”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: