Ondernemend Netwerk Noordoost 1-2023

Geplaatst op 31 maart 2023

Het zijn bijzondere tijden. Wat voorheen een vanzelfsprekendheid was, is het nu soms niet meer. Neem het energievraagstuk. De beschikbaarheid van elektriciteit en gas was een jaar geleden nog een vanzelfsprekendheid.

Vanuit de klimaatafspraken stimuleert het Rijk burgers en ondernemers aan de slag te gaan met de energietransitie. Grijze energie wordt vervangen door groene energie en aardgas wordt uit gefaseerd. Tegelijkertijd zijn de prijzen voor gas en elektriciteit geëxplodeerd door de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende Europese sancties op Russisch gas en olie.

Ondernemers zijn volop op zoek naar oplossingen voor hun energievraagstuk. Minder energie gebruiken door te isoleren ligt voor de hand. Het plaatsen van zonnepanelen op het dak, voor zover mogelijk, is ook een goede optie. En mede gelet de hoge prijzen van gas willen ondernemers hun gasgestookte installaties vervangen door elektrisch aangedreven installaties. Daarnaast investeren ondernemers in elektrische auto’s en waar mogelijk ook elektrische werktuigen.

Ondernemers willen en moeten stappen zetten, maar worden geconfronteerd met een elektriciteitsnetwerk dat vol zit. Een snelle oplossing lijkt niet voor handen. Dit zet de mogelijkheden van elektrificatie op slot. Zo kunnen nieuwe bedrijfskavels pas over een aantal jaren hun stroomaansluiting krijgen. Dat frustreert.

Op 13 maart was er vanuit de Agenda Netwerk Noordoost Fryslân (ANNO) een oploop voor de besturen van de ondernemersverenigingen in onze regio. In gesprek over thema’s die belangrijk zijn voor het ondernemersklimaat in onze regio en daarvoor een uitvoeringsagenda op stellen. Tijdens die bijeenkomst werd duidelijk dat het energievraagstuk hoge urgentie heeft. Met opwaardering van het elektriciteitsnet alleen komen we er niet. Er zal gezocht moeten worden naar een breed pakket aan oplossingsrichtingen van opwek van elektriciteit, groengas, inzet van batterijen en wellicht waterstof. De gemeenten in onze regio willen we daarom samen met ondernemers de schouders zetten om oplossingen te vinden voor dit complexe vraagstuk. Heeft u als ondernemer hierover vragen, neem dan vooral contact op met onze medewerkers Economie en Duurzaamheid.

Jeroen Gebben
Burgemeester Tytsjerksteradiel

Delen via

Zoeken naar: