Ondernemend Netwerk Noordoost 2-2023

Geplaatst op 29 juni 2023

We zitten in een grillige en dynamische tijd. Er komt veel op ons af. Uitdagingen zoals sommigen het noemen, het is maar hoe je het ‘framed’.

Er is een ‘stapeling’ van factoren die het voor veel mensen ingewikkeld maken: stikstof, klimaatmaatregelen, de situatie rond de woningbouw en energietransitie. Dit raakt natuurlijk ook ondernemers. Hoe hiermee om te gaan? Waar liggen kansen of bedreigingen? Om als regio in Noordoost-Fryslân de ‘kop boppe wetter te hâlden’ hebben we elkaar nodig. We hoeven het wiel niet alleen uit te vinden. Twee weten meer dan één en samenwerking is hierin het sleutelwoord.

Een probleem waar men door het hele land mee worstelt en ook zeker hier in de regio is netcongestie. Het stroomnet heeft geen capaciteit meer voor uitbreiding, het zit vol en er kan niets meer bij. De afgelopen jaren is er sprake van een groeiend aantal duurzame energieprojecten, zoals windmolenparken en zonneparken, die op het elektriciteitsnetwerk zijn aangesloten. Dit heeft geleid tot netcongestie in veel gebieden in Nederland.

Gevolg: Stroomuitval en geen ruimte meer voor vooral bedrijven om uit te kunnen breiden of zich nieuw te kunnen vestigen. Soms wordt het productieproces bij ondernemers onderbroken vanwege stroomuitval waardoor men ook nog eens forse schade lijdt.
De komende jaren moet er capaciteit worden bijgebouwd. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een artikel over dit onderwerp leest u in deze editie.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we hier in de regio de gestelde uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Er heerst hier een ‘no-nonsense-mentaliteit’. We weten elkaar te vinden en daar schuilt ook onze kracht.

Mei-inoar oparbeidzje!

Johannes Kramer
Burgemeester Noardeast-Fryslân

Delen via

Zoeken naar: