Meer groen door actie Steenbreek en Geveltuin in Noardeast-Fryslân

Geplaatst op 19 september 2022
Meer groen door actie Steenbreek en Geveltuin in Noardeast-Fryslân

Het klimaat verandert. Het weer wordt onvoorspelbaar en periodes van aanhoudende hitte en regenbuien wisselen elkaar af. Dit zorgt voor lage grondwaterstanden en hier is ons watersysteem onvoldoende op ingericht. Daarom sluit de gemeente Noardeast-Fryslân zich aan bij stichting Steenbreek. Op 22 september 2022 organiseert de gemeente een actiedag.

Wat is actie Steenbreek en de Geveltuindag?

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft als missie meer ruimte te creëren voor een biodiverse en duurzame leefomgeving voor haar inwoners. Een geveltuin is een smalle groenstrook langs de gevel van een gebouw. Het staat kleurrijk in het versteende straatbeeld, waar soms weinig ander groen staat.

Minder stenen en meer groen zorgen er ook voor, dat:

  • het regenwater weer in de bodem zakt,
  • het grondwater op peil komt,
  • het minder warm wordt in steden en dorpen, en
  • insecten, vogels en kleine dieren weer meer leefgebied vinden.

De actie vindt plaats in Burum, Ferwert, Hallum, Holwerd, Kollum en binnenstad Dokkum

Vorig jaar organiseerde de wijkraad van de binnenstad Dokkum al een Geveltuindag. Door de positieve reacties is de actie dit jaar uitgebreid. Inwoners van de genoemde dorpen en wijken kunnen kiezen om een geveltuin aan te leggen of verharding uit de tuin te halen (Steenbreek). Inwoners van deze dorpen kunnen zich aanmelden tot en met 19 september 2022 om 12.00 uur.

Samen de handen uit de mouwen

De gemeente helpt deels mee om de verharding eruit te halen en levert de geschikte grond. De bewoners mogen zelf hun eigen plantjes uitkiezen.

Meer informatie over de actie via: www.noardeast-fryslan.nl/geveltuindag-steenbreek

Meer informatie over Stichting Steenbreek via: www.steenbreek.nl

Foto: Nanne Nicolai

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: