Nieuw magazine: Ondernemend Netwerk Noordoost nu te lezen!

Geplaatst op 9 oktober 2023
Nieuw magazine: Ondernemend Netwerk Noordoost nu te lezen!

De zomerperiode is voor mij een tijd waarin ik mijn werk ‘oars as oars’ aanpak. Door het zomerreces staan vergaderingen op een laag pitje en dat geeft mij ruimte om andere zaken aandacht te geven. Op de oproep ‘Burgemeester zoekt vakantiewerk’ kregen we veel enthousiaste reacties. In onze gemeente zijn er veel bedrijven en organisaties die wel een paar extra handen konden gebruiken. Ik besef me heel goed dat een dagje meehelpen geen zoden aan de dijk zet. Maar daar gaat het niet om. Lees hier het nieuwe magazine Ondernemend Netwerk Noordoost.

Ik kom ‘yn ‘e kunde’ met inwoners: ik hoor wat er speelt in de dorpen, binnen bedrijven, bij inwoners. Zo ging ik voor mijn vakantiebaan onder andere in een bus op pad met senioren die mij vertelden wat we als gemeente kunnen betekenen voor die doelgroep. Bij een installatiebedrijf kwam ik van alles te weten over de Energietransitie. En een ongediertebestrijder nam mij mee naar een paar boerenbedrijven, die mij hun verhaal vertelden. Het waren waardevolle dagen die mij informatie én inspiratie geven in mijn werk als burgemeester.

De zomer was ook een periode om te ontspannen. Als toerist in eigen regio genoten we van het noordoosten van Fryslân. Op deze momenten realiseer je je dat we in een geweldig gebied mogen wonen en werken. Een gebied dat volop in beweging is! Denk bijvoorbeeld aan De Spitkeet in Harkema die met behulp van de Regiodeal een professionalseringsslag gaat maken of het project ‘De Nije Silen’ dat ervoor gaat zorgen dat Dokkumer Nieuwe Zijlen een nieuwe parel wordt in de regio. De letterlijke beweging zien we terug bij Het Ziltepad, een nieuw te ontwikkelen wandel- en fietspad langs de ruige rand van het Noorden. Allemaal prachtige initiatieven, gewoan yn ús eigen regio.

Mar no binne de ‘Knyntsjedagen’ wer foarby. Voor veel van onze inwoners, ondernemers, raads- en collegeleden is de periode weer begonnen van handen uit de mouwen, overleg, afstemmen. Met z’n allen ervoor zorgen dat onze regio er nog beter voor komt te staan. Want achteroverleunen betekent achteruitgang en dat moeten we niet willen. Willen we een Topregio worden, dan moeten we iedere dag ‘foar master opslaan’.

Ik wens iedereen een mooi en inspirerend najaar! Lees hier het nieuwe magazine Ondernemend Netwerk Noordoost.

Mei freonlike groetnis,

Oebele Brouwer
Boargemaster Achtkarspelen

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: