Noardeast-Fryslân compenseert maatschappelijke organisaties met stijgende energiekosten

Geplaatst op 7 juni 2023
Noardeast-Fryslân compenseert maatschappelijke organisaties met stijgende energiekosten

De gemeente Noardeast-Fryslân stelt 700.000 beschikbaar om maatschappelijke organisaties te compenseren voor hoge energiekosten.

Veel maatschappelijke organisaties hebben sinds vorig jaar te maken met hoge energiekosten. Vanuit de Rijksoverheid komt extra geld beschikbaar die de gemeente kan inzetten voor energiecompensatie. Hiervoor wordt een subsidieregeling opgesteld waarmee de hoge kosten van de afgelopen winterperiode deels gecompenseerd kunnen worden. Wethouder Aant Jelle Soepboer: “It wetter stiet in hiel soad minsken mar ek maatskiplike organisaasjes ta de lippen mei de hege enerzjykosten. Foar in soad organisaasjes kin dat de nekslach wêze. Wy hoopje hjirmei de pine foar bygelyks doarpshûzen fuort te nimmen.”

Veel organisaties zijn al aan de slag gegaan om de energiekosten te verlagen

Eind 2022 heeft de gemeente de subsidieregeling Duurzaamheidsmaatregelen voor maatschappelijke organisaties vastgesteld. Veel sportverenigingen en dorpshuizen hebben subsidie aangevraagd en zijn aan de slag gegaan met het verduurzamen van de accommodaties. Eind maart jl. was de subsidiepot leeg. De raad heeft eind april besloten de pot met € 800.000 aan te vullen zodat nog meer organisaties aan de slag kunnen met verduurzaming.

Toekomstbestendig maken van dorpshuizen en verenigingsgebouwen

De toekomst van de ontmoetingsplekken staat in Noardeast-Fryslân hoog op de politieke agenda. Het is een centraal thema in het lokaal Akkoord ‘Ferbûn mei de mienskip’. “Doarpshûzen, sportkantines en jeugdhonken binne wichtige moetingsplakken foar ús ynwenners. Wy moatte foarkomme dat sy de rekkens net mear betelje kinne. En dat dêrtroch aktiviteiten oergean moatte. As gemeente stypje wy harren. Sy bin foar de leefberens yn ús gemeente fan krúsjaal belang!” vertelt wethouder Aant Jelle Soepboer. Collega-wethouder Rebecca Slijver vulde eerder al aan: “Dat de ried no middels beskikber stelt hat foar in kompensaasjeregeling is moai, mar wy roppe de organisaazjes op om te ferduorsumjen. Enerzjy besparje smyt dûbele winst op, foar de beurs en it klimaat. Meitsje gebrûk fan de subsydzjemooglikheden. De jilden binne ienmalich beskiber. Wês derby!” 

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: