Noardeast-Fryslân en Dantumadiel zetten in op Veilig Buitengebied

Geplaatst op 18 juni 2021
Noardeast-Fryslân en Dantumadiel zetten in op Veilig Buitengebied

Op 17 juni 2021 is in het gemeentehuis in Kollum de intentieverklaring getekend om tot een veiliger buitengebied te komen. Het doel is om mensen alert te maken op signalen die kunnen wijzen op criminaliteit. Hierdoor kan men worden behoed voor het nemen van een stap die voor de rest van hun leven gevolgen kan hebben.

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zijn de eerste gemeenten in Noord-Nederland die zich inzetten om de criminaliteit op deze wijze een halt toe te roepen. Ze worden hierbij geholpen door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Het buitengebied is aantrekkelijk voor de georganiseerde criminaliteit en kwetsbaar. Doel van de aanpak ‘Veilig Buitengebied’ is een sterk netwerk te creëren waardoor er beter zicht ontstaat op onveilige situaties en (ondermijnende) criminaliteit in het buitengebied.

Intentieverklaring

Door het ondertekenen van de intentieverklaring geven de partijen aan structureel te willen samenwerken aan een toekomstbestendige aanpak van de veiligheidsproblemen in het buitengebied van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. De betrokken partijen zijn, naast de beide genoemde gemeenten, onder andere (agrarische) ondernemers, politie, brandweer, branche- en standsorganisaties, omgevingsdienst, waterschap, natuur- en landschapsorganisaties, recreatieschappen.

De burgemeesters van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, respectievelijk Johannes Kramer en Klaas Agricola, zijn blij met de getoonde inzet van de diverse partijen. Meer signalen leveren wellicht een grotere pakkans op. Dat resulteert in een veiliger omgeving en dat is belangrijk voor de inwoners.

Boef zoekt boer

De campagne ‘Veilig Buitengebied’ is een vervolg op de campagne ‘Boef zoekt boer’. Beide campagnes gaan over veiligheid in het buitengebied, toegespitst op ondermijning. Bij ondermijning maken criminelen gebruik van diensten van de bovenwereld. Dit gebeurt ook in de beide genoemde gemeenten. Criminelen hebben panden nodig om bijvoorbeeld in te kunnen ‘werken’. Een leegstaand pand in het buitengebied is daar ideaal voor. Criminelen beïnvloeden op die manier de samenleving. Ga je daar als onroerend goed eigenaar in mee, dan kom je er nooit weer los van.

Foto: Sake Beerstra

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: