‘Noordoost Friesland positief gezond!’

Geplaatst op 13 april 2023
‘Noardeast Fryslân posityf sûn!’ – ‘Noordoost Friesland positief gezond!’

Er is een nieuwe kijk op gezondheid ontwikkeld de laatste jaren, onder de titel ‘Positieve Gezondheid’. Positieve Gezondheid omschrijft gezondheid als de mogelijkheid om, om te kunnen gaan met de uitdagingen die het leven met zich meebrengt. Daarmee gaat deze opvatting veel verder dan de gangbare opvatting die vooral naar ons lichaam kijkt en uitgaat van volledige afwezigheid van problemen of tekorten. Mensen die in aanraking zijn gekomen met Positieve Gezondheid zeggen dat het hen goed helpt bij het kijken naar wat ze wél kunnen in plaats van alleen naar de beperkingen die ze hebben.

Nieuw gedachtegoed

Positieve Gezondheid is ontwikkeld door een huisarts, die zelf langdurig ziek werd en merkte dat ze steeds minder als volledig en volwaardig mens werd gezien, maar dat er vooral naar haar ziekte werd gekeken en dat ze zelf ook de neiging had zo naar zichzelf te kijken. Het nieuwe gedachtegoed is dan ook in eerste instantie voor huisartsen ontwikkeld en wordt daar ook al veel toegepast.

In Noordoost Fryslân zijn we als Kennislab NOF met deze manier van kijken aan de slag gegaan. Op een bredere manier. Eerst met de lokale huisartsen, maar tegelijkertijd samen met wijkverpleegkundigen, welzijnswerkers en buurtsportcoaches. Zij hebben in de afgelopen maanden de training ‘Positieve Gezondheid’ vanuit het Institute for Positive Health gedaan en zullen dit in maart ’23 afronden. Daarna gaan ze met het geleerde aan de slag als netwerk.

Onderzoek en prototype

Maar zoals gezegd, vanuit Kennislab NOF hebben we meer gedaan. We hebben een groep studenten van de minor ‘More Healthy Years’ (Universiteit Groningen) gevraagd voor ons na te gaan welke mogelijkheden zij zien om deze nieuwe kijk op gezondheid al eerder te kunnen gebruiken, dus eigenlijk al voordat u bij de dokter in de spreekkamer zit. Zij doken de literatuur in, maar stonden ook op de Koornmarkt en de Diepswal (Dokkum) om aan inwoners te vragen hoe zij naar hun gezondheid kijken. Ze ontwikkelden een prototype voor het gebruik van Positieve Gezondheid als model om gezond te kunnen werken. Een schematische weergave van hun prototype ziet u in het diagram hiernaast. Binnenkort zullen we de regionale ondernemers bij een bijeenkomst laten kennismaken met het prototype. Hou onze socials in de gaten!

Bij de voorbereidingen van de gezamenlijke training spraken we met de huisartsen en meldden zij dat het ook lang niet altijd makkelijk is om iemand te verwijzen naar een andere instantie. Denk daarbij aan bredere hulpvragen, zoals armoede of eenzaamheid. In februari begon een nieuwe onderzoeker bij Kennislab NOF, vanuit de studie Biomedische Wetenschappen. Zij zal in het komende half jaar op zoek gaan naar de belemmeringen en met oplossingen komen. Bent u zelf nieuwsgierig geworden naar Positieve Gezondheid? Kijk dan eens op de website www.iph.nl en doe de zelftest! Wilt u aan de slag met Positieve Gezondheid? Neem dan contact op met Jordy Plantinga, projectleider zorgeconomie. j.plantinga@kennislabnof.frl

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: