Noardeast-Fryslân wil in 2040 dè Noordelijke topregio zijn

Geplaatst op 5 maart 2021
Noardeast-Fryslân wil in 2040 dè Noordelijke topregio zijn

Noardeast-Fryslân wil in 2040 de topregio van Noord-Nederland zijn om te wonen, werken en recreëren. De vier besturen van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel hebben besloten de regionale samenwerking voort te zetten met een derde Agenda Netwerk NoordOost (ANNO III). Provincie en Wetterskip hebben al eerder een besluit genomen over regionale samenwerking in heel Fryslân. Voortbouwend op de successen van ANNO I en II wordt nu doorgezet. Dat deze intensieve regionale samenwerking positief opvalt bleek ook al uit de succesvolle erkenning van de regio deal, om de kracht van de regio te versterken.

ANNO III moet het logische vervolg zijn op de eerdere investeringen. Met de aanleg van de Centrale As, de extra sneltrein Groningen – Leeuwarden en talloze grotere en kleinere projecten is via ANNO I de afgelopen jaren veel in de bereikbaarheid van het gebied geïnvesteerd. Ook de leefomgeving, de natuur en de landbouw zijn via ANNO II aan bod gekomen. En met de Versnellingsagenda (regio deal) geven Onderwijs, Ondernemers en Overheden een flinke slinger aan de economie en arbeidsmarkt van Noordoost. Met ANNO III wil het gebied als kansenregio een antwoord geven op de bevolkingsdaling, door kansen te verzilveren zoals de Lelylijn en de veranderende visie op de afstand tussen wonen en werken als gevolg van de Coronacrisis. Door het gebied aantrekkelijk te houden voor de eigen inwoners en aantrekkelijk te maken voor mensen die willen verhuizen naar een gebied dat vitaal en goed bereikbaar is.

Betrokkenen

Welke opgaven de overheden oppakken om in 2040 de Noordelijke topregio te zijn, bepalen ze de komende maanden. De volksvertegenwoordigers en partijen in de mienskip die daar een bijdrage aan kunnen leveren, worden erbij betrokken. De focus ligt daarbij op de domeinen leefbaarheid & vitaliteit, grien & blau. Voor de zomer moet er een tûke samenwerkingsagenda met ambitie liggen.

Samenwerking

Eind maart wordt aan de vier gemeenteraden gevraagd hoe zij over de samenwerking denken, en of zij de colleges nog suggesties en aanvullingen mee willen geven. Begin maart worden de volksvertegenwoordigers van alles zes overheden geïnformeerd over ANNO III tijdens een digitale informatiebijeenkomst. Naar verwachting wordt de derde samenwerkingsagenda tegen de zomer ter besluitvorming aan de raden voorgelegd.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: