Nog een half jaar tot de ontvlechting: Noardeast-Fryslân en Dantumadiel maken de balans op

Geplaatst op 21 augustus 2023
Wethouder Jouke Douwe de Vries: ‘Ynsette op previnsje!’

Het einde van de Centrumregeling betekent dat de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel op 1 januari 2024 weer een eigen organisatie zullen hebben. De voorbereidingen startten begin dit jaar. En nu, halverwege het jaar, maken wethouders Rommy Kempenaar en Jouke Douwe de Vries de balans op: “Er moet nog veel gebeuren, maar er is ook al veel bereikt. De ontvlechting is haalbaar en verloopt volgens plan.”

De haalbaarheid is getoetst aan de hand van criteria

In het Opheffingsplan van Deloitte uit december 2022 is al aangegeven dat de haalbaarheid van de opheffing van de Centrumregeling op 30 juni 2023 getoetst moet worden. Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van beide gemeenten formuleerden daarvoor criteria en daaraan is voldaan. Het proces van voorlopige plaatsing is afgerond. De verdeling van materieel is vastgesteld en de planning is gereed voor overdracht op 31 december 2023. Ook de vermogensbestanddelen zoals contracten, fysieke archieven, financiën en bruikleen- en onderhoudsovereenkomsten zijn definitief verdeeld. Er ligt een ICT-ontvlechtingsplan klaar, waarbij voor het sociaal domein een overgangsregeling is voorgesteld. De technische ontvlechting van het sociaal domein wordt medio 2024 afgerond.

Dantumadiel benoemde directie en teamleiders, medewerkers zijn voorlopig geplaatst
In mei startte – onder de regie van een onafhankelijke plaatsingscommissie – de belangstellingsregistratie voor medewerkers. 119 medewerkers maakten hier gebruik van. De plaatsing is eerst voorlopig en in november definitief. In de periode van juli tot november hebben medewerkers nog de mogelijkheid om een zienswijze en vervolgens – indien nodig – bezwaar in te dienen tegen de voorlopige plaatsing. Voor de directie en teamleiders van Dantumadiel is, conform sociaal plan, een werving- en selectieprocedure gevolgd.

Van één naar twee krachtige en slagvaardige gemeentelijke organisaties

Beide wethouders blikken positief vooruit op 2024. Wethouder Rommy Kempenaar: “De gemeente Dantumadiel is hét voorbeeld van werken met korte lijnen. Zowel bestuur als organisatie zijn altijd dichtbij en benaderbaar. Ook willen wij een lerende organisatie zijn en blijven. We willen meegaan met ontwikkelingen binnen vakgebieden, jonge talenten coachen en een omgeving creëren waarbij iedereen van elkaar kan leren.”

Noardeast-Fryslân grijpt de situatie ook aan om met nieuwe energie invulling te geven aan de missie en visie van de organisatie. Wethouder Jouke Douwe de Vries: “Na de ontvlechting blijft een organisatie over die met elan de uitdagingen kan oppakken voor één gemeente, één bestuur en één mienskip. Dat blijven we samen met de mienskip en onze medewerkers doen. Vanaf 2024 kunnen we ons weer helemaal richten op de eigen gemeente. Dat biedt kansen en geeft een enorme impuls aan de uitgangpunten en kernwaarden uit onze besturings- en organisatiefilosofie.”

Noardeast-Fryslân blijft na de ontvlechting van de centrumregeling diensten verlenen op een beperkt aantal beleidsarme terreinen

Dit zal zijn op de onderdelen Reiniging, Garage, Basisregistraties, Belastingen, Salarisadministratie en Functionaris Gegevensbescherming. Beide gemeenten sluiten hiervoor een dienstverleningsovereenkomst (dvo) met elkaar af.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: