Ondernemen en zorginnovatie in Noordoost-Fryslân

Geplaatst op 18 januari 2023
Ondernemen en zorginnovatie in Noordoost-Fryslân

Samen met regiopartners bouwt Kennislab Noordoost-Fryslân aan een Zorginnovatiecluster, met als doel een gezonde zorgeconomie in de regio. Het ‘ondernemen’ staat centraal binnen dit cluster. “Ondernemen, ondernemer zijn, ondernemend zijn, het zijn maar woorden. Toch staan deze woorden wel ergens voor: iemand neemt risico met tijd en geld om wat te bereiken.”- Sjoerd de Vries, projectleider Kennislab NOF.

Ondernemers en kennispartners werken samen aan innovatieve ‘diensten en producten’ die goed zijn voor de samenleving in Noordoost-Fryslân.

Mei Inoar

Een van de initiatieven is ‘Mei Inoar’; een digitaal ‘mienskips-platform’ dat noodzakelijke (digitale)woon- en zorgdiensten toegankelijk maakt. In dit project werken we samen met Zorgboerderij Mariën Zathe & de welzijnsorganisaties in NOF.

“Binnen dit project ontwikkelen we een mienskip-platform, waar slimme, woon en ‘mienskip’ diensten te vinden zijn. Deze diensten dragen bij aan een leven lang thuis kunnen blijven wonen met een hoge kwaliteit van leven voor de inwoners in de regio.” – Jordy Plantinga, projectleider Kennislab NOF

Het digitale platform richt zich op de ‘mienskips’-diensten in de omgeving. De diensten worden aangeboden door partners op het gebied van welzijn, beweging en (digitale) vaardigheden. De website geeft een toegankelijk overzicht van de diensten die worden aangeboden in de omgeving. Inwoners en zorgprofessionals kunnen activiteiten vinden op het gebied van gemeenschap, leefbaarheid en welzijn. Voorbeelden zijn de burenhulpdienst, het maatjesproject, de formulierenbrigade en de beweegtuin. Binnen 3 klikken ben je bij de juiste contactpersoon in je directe omgeving

Slimme oplossingen voor wonen en zorg

Een andere dienst op het platform is het realiseren van de volkstuin voor de buurt, vanuit zorgboerderij de Mariën Zathe. Zorgondernemers Eelke Broersma en Ienske Meindertsma zijn de eigenaren. Ze zien veel mogelijkheden om de Mienskip te betrekken binnen de dagelijkse gang van zaken bij de Mariën Zathe. Er wordt intensief samengewerkt met de moestuinvereniging van Kollumerzwaag.

Daarnaast zetten ze stevig in op slimme oplossingen voor wonen en zorg.

“De Mariën Zathe is een verbouwde zorgboerderij met allerlei nieuwe technologieën in de appartementen van de bewoners. Juist door de toepassing van zorgtechnologie zetten we op de creatie van een eigen ‘Fjildlab’. Hierin kunnen we de zorgtechnologie toepassen, testen en bekendmaken in de gemeenschap. Op deze manier willen we de zorgtechnologie toegankelijker maken voor de inwoners van NOF.”- Eelke Broersma, eigenaar Mariën Zathe

Het doel is dat de Mariën Zathe uitgroeit tot een soort Fjildlab. Een plek waar docenten, studenten, professionals, maar ook burgers kunnen komen, kennis maken met slim wonen en slimme zorg en meedenken over het verbeteren ervan en het betrekken van de omgeving. Het project ‘Mei Inoar’ wordt ondersteund vanuit het Leader (een Europees subsidieprogramma, gericht op het versterken van het platteland) en het zorginnovatiecluster wordt ondersteund vanuit de Versnellingsagenda NOF. 

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: