Ondernemers bedrijventerrein Sumar onderzoeken oplossingen voor netcongestie

Geplaatst op 17 november 2023
Ondernemers bedrijventerrein Sumar onderzoeken oplossingen voor netcongestie

‘It docht bliken dat de enerzjykwestje de oandacht hat fan ús ûndernimmers,’ blikt wethouder Berber van Zandbergen terug op de informatiebijeenkomst in Sumar over netcongestie en energietransitie. Ondernemers op het industrieterrein in het dorp willen een inventarisatie naar het energieverbruik op het bedrijventerrein. Op dit moment is de maximale capaciteit bereikt voor de afname van elektriciteit en ook de terug levering.

‘Tiid en energy stekke yn wat wol mooglik is’

Dinsdag 7 november was voor ondernemers een bijeenkomst over netcongestie en energietransitie. De Industriële Club Tytsjerksteradiel en de gemeente Tytsjerksteradiel organiseerden deze middag. Ondernemersvoorzitter Wessel Koning benadrukte dat er niet te lang moet worden stil gestaan bij wat niet kan. ‘It giet benammen om wat wol mooglik is, dêr moatte we de tiid en enerzjy yn stekke.’ De eindconclusie van de bijeenkomst was dat dit vraagstuk alleen kan worden opgepakt door samen te werken. Er wordt een regiegroep ingesteld die de eerste stappen voor een inventarisatie gaat voorbereiden.

Inzicht en richting geven

De inventarisatie moet inzicht geven in het energiegebruik, de beschikbare capaciteit en de toekomstplannen. Ook kan het richting geven aan mogelijke oplossingen voor de netcongestie op het industrieterrein. Het is een beginstap voor het sluiten van een Green Deal voor het bedrijventerrein. In een Green Deal leggen de ondernemers, de gemeente en de Rabobank hun ambities vast voor energie en mogelijk ook voor circulair ondernemen, klimaatadaptatie en biodiversiteit op het bedrijventerrein.

Ook aandacht voor circulariteit en klimaatadaptie

Gebiedsregisseur Durk Talsma van Liander nam de aanwezigen mee in het energienetwerk, de knelpunten, oplossingsrichtingen en het investeringsprogramma. Rikkert Besselse van de Rabobank gaf een toelichting op het concept van de Green Deal voor bedrijventerreinen. David Peter Kuiper en Marlies Ballemans van Samen Verduurzamen gaven praktische voorbeelden wat ondernemers zelf kunnen doen om hun pand te verduurzamen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: