Onderzoek naar goed en toekomstbestendig basisonderwijs in noordoosthoek Noardeast-Fryslân

Geplaatst op 25 maart 2024
Onderzoek naar goed en toekomstbestendig basisonderwijs in noordoosthoek Noardeast-Fryslân

In Noardeast-Fryslân willen scholen en de gemeente dat kinderen op relatief korte afstand van huis naar school kunnen. Kleine scholen staan echter steeds meer onder druk, zo ook in de Noordoosthoek van de gemeente. Vertegenwoordigers van de dorpen in deze regio, scholenkoepel Arlanta en de gemeente verkennen nu samen de mogelijkheden voor toekomstbestendig basisonderwijs.

Gesprekken

De komende tijd worden gesprekken gevoerd met en tussen de verschillende partijen in de noordoosthoek van de gemeente. Na de zomervakantie zullen de resultaten van deze verkenning aan de gemeenteraad en alle andere belanghebbenden gepresenteerd worden. Aan de hand daarvan worden vervolgstappen gezet.

Toekomst

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het voortbestaan van een school als het gaat om onderwijskwaliteit, personeelsbeleid en exploitatie. De gemeente is op haar beurt verantwoordelijk voor de uitbreiding, verbouw en nieuwbouw van scholen. De bestaande basisscholen in Munnekezijl en Burum zijn, vanwege de leeftijd van de gebouwen, binnenkort aan vervangende nieuwbouw toe. Dit is dan ook de reden voor de verkenning, aangezien het aantal leerlingen in de regio voldoende perspectief biedt voor het behoud van het basisonderwijs.

Kleine scholenbeleid

De gemeenteraad heeft het College van B&W gevraagd om beleid te ontwikkelen op kleine scholen. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat de gemeente Noardeast-Fryslân samen met de scholen heeft opgesteld, wordt het belang onderstreept dat kinderen op relatief korte afstand van huis naar school kunnen. Ook dit wordt meegenomen in de verkenning.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: