Ook kinderen Achtkarspelen denken mee over nieuwe burgemeester

Geplaatst op 17 mei 2024
Ook kinderen Achtkarspelen denken mee over nieuwe burgemeester

De gemeente Achtkarspelen zoekt vanaf 2025 een nieuwe burgemeester. Het aanstellen van een nieuwe burgemeester is een langdurig proces dat veel zorgvuldigheid vraagt. De gemeente Achtkarspelen vindt het belangrijk dat zowel volwassen inwoners als kinderen meedenken over hun nieuwe burgemeester: Wat voor iemand is er nodig? Wat moet hij of zij goed kunnen? Welke opdracht krijgt de toekomstige burgemeester? Een vertrouwenscommissie zorgt ervoor dat de verschillende stappen in dit proces goed doorlopen worden.

Mening van inwoners belangrijk

Van 24 april tot 7 mei konden alle inwoners, ondernemers en organisaties van Achtkarspelen hun mening geven over de nieuwe burgemeester. Dat leverde veel nuttige en interessante antwoorden op. Niet alleen de mening van volwassen inwoners over de nieuwe burgemeester is belangrijk. Ook kinderen hebben een stem. Kinderburgemeester Thea Lien Bosma ging samen met de voorzitter van de vertrouwenscommissie en raadslid, Tjitske Veenstra, in gesprek met kinderen uit groep acht van CBS De Claercamp in Gerkesklooster. Zij vroegen hen wat voor iemand zij voor zich zien als nieuwe burgemeester. Volgens de kinderen moet de burgemeester “een Fries warm hart hebben”. De kinderen dachten mee over vragen om tijdens de sollicitatie te stellen. “Eet de burgemeester patat of friet? Het enige juiste antwoord is patat, een burgemeester die friet eet, past hier niet”, aldus de kinderen uit groep acht.

Breed beeld

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen, zijn gesprekken gevoerd met ‘stakeholders’ waar de burgemeester mee te maken krijgt: de politiechef, ondernemersvereniging ABC, de burgemeester van een buurgemeente, federatie van dorpsbelangen en directeuren van alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Achtkarspelen. Raadslid Toos van der Vaart vroeg cliënten en bezoekers van Dagopvang Ot en Sien in Surhuisterveen naar hun mening.

Opstellen van een profiel

Met alle informatie gaat de vertrouwenscommissie, samen met de gemeenteraad, aan de slag om een zogenaamd profiel voor de burgemeester op te stellen. Dat is als het ware de vacaturetekst die gebruikt wordt om geschikte kandidaten te vinden. Op 30 mei komt de commissaris van de Koning naar de gemeenteraadsvergadering om dit profiel officieel in ontvangst te nemen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt de vacature vervolgens open. Het is de bedoeling om in oktober gesprekken te voeren met een selectie van mensen die gesolliciteerd hebben. De installatie van de nieuwe burgemeester is naar verwachting eind januari 2025.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: