Op naar de vijfduizend arbeidsplekken op Betterwird Dokkum

Geplaatst op 12 juli 2023
Op naar de vijfduizend arbeidsplekken op Betterwird Dokkum

Gemeente Noardeast-Fryslân zorgt voor een uitbreiding van bijna 10 hectare van bedrijventerrein Betterwird. Dit gebeurt vanuit een gemeentelijk programma dat zorgt voor het versneld mogelijk maken van dergelijke gebiedsontwikkelingen. Ook de versnelling van woningbouw valt daaronder. Aannemer Folkertsma uit Ginnum voert op dit moment het werk uit op Betterwird.

Klimaat en biodiversiteit zijn belangrijke aandachtspunten bij de aanleg

Ook de waterberging wordt goed geregeld. Langs de nieuwe stadsrand komt bovendien een recreatiepad voor fietsers en voetgangers.

Het bedrijventerrein is uitermate geschikt voor de ‘maak-sector’

Daarin horen ook bouw en metaal thuis, waar de regio sterk in is. Betterwird biedt al ruimte aan rond de drieduizend arbeidsplekken. En dat zou in de toekomst op kunnen lopen naar vijfduizend plekken. In het najaar komen de bedrijfskavels beschikbaar. Voorafgaand kunnen bedrijven zich ervoor inschrijven. Er zijn inmiddels al meerdere belangstellenden. Voor informatie over de kavels kun je mailen naar grondzaken@noardeast-fryslan.nl of bellen met bedrijvencontactfunctionaris Petra van der Veen, tel: 06-36464529.

Tot 2031 moeten ook hier energiepieken opgevangen kunnen worden

Betrokken ondernemers, Liander, Rabobank en de gemeente kijken samen met een creatieve blik naar deze uitdaging. Een uitdaging die uiteraard speelt op landelijk niveau. In ieder geval richten de bedrijven zich al op het zo energie-neutraal mogelijk werken. Daarnaast wordt er nu ook geïnventariseerd waar eventueel nog wel ruimte is.

Over de aanleg en uitbreiding van bedrijventerreinen heeft de gemeente afspraken met Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Een goede verdeling in de regio is belangrijk.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: