Pilot twee evenementen in Tolhuispark Dokkum

Geplaatst op 5 mei 2023
Pilot twee evenementen in Tolhuispark Dokkum

Op 25 april 2023 heeft het college van Noardeast-Fryslân besloten dat in de jaren 2024 tot en met 2026 in het Tolhuispark een pilot plaatsvindt voor het organiseren van twee evenementen: Dokk’em Open Air en Concours Hippique. Met het opzetten van deze pilot zet het college een belangrijke stap in de uitvoering van één van de speerpunten uit het lokaal akkoord. Ook voldoen ze aan de opdracht van de raad: een vast evenemententerrein in Dokkum.

Het college onderkent de uitkomsten van het rapport en kiest ervoor om eerst een pilot te draaien in het Tolhuispark. Het college ziet dat als een goede manier om de laatste puntjes op de i te zetten, zowel voor de organisaties als voor de gemeente. Na een gedegen evaluatie kan het worden opgenomen in het omgevingsplan.

Bij het onderzoek is er een locatieprofiel opgesteld en zijn kaders vastgesteld

Bij de locatie in het Tolhuispark om evenementen te organiseren, wordt P1 genoemd als meest geschikte plek om evenementen als bijvoorbeeld Dokk’em open air te houden. Het college heeft het plan om voor de lange termijn deze locatie te bestempelen als evenemententerrein. Door een pilot te houden, krijgen we de mogelijkheid om te zien of dit daadwerkelijk een juiste locatie is.

Voordat het wordt opgenomen in het omgevingsplan, willen wij goed analyseren wat het effect en impact van de evenementen is. Als we dat in 2024, 2025 en 2026 goed in kaart hebben, kan het evenemententerrein een meer definitief karakter krijgen.

De pilot geldt alleen voor de beide genoemde evenementen, uiteraard naast de activiteiten van de sportaanbieders.

De raad heeft in 2020 een motie aangenomen waarbij aangegeven is dat er in het nieuwe Tolhuispark ruimte moet zijn voor evenementen. In januari 2021 heeft de raad een akkoord gegeven voor een herindeling van het Tolhuispark.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: