Pilotproject biodiversiteit op bedrijventerreinen

Geplaatst op 6 maart 2021
Pilotproject biodiversiteit op bedrijventerreinen Achtkarspelen

De stichting Ynnatura is een bijzonder project gestart om de biodiversiteit en duurzaamheid rondom bedrijven en op bedrijventerreinen te verbeteren. Met het pilotproject “Samen investeren in biodiversiteit” wordt een start gemaakt op de bedrijventerreinen Skûlenboarch en Westkern. Hiervoor ontvangt Ynnatura via Streekwurk Noordoost Fryslân een subsidie uit het Leader-programma.

Meer biodiversiteit op een bedrijfsterrein is positief. Een grotere verscheidenheid in flora en fauna bevordert de leefomgeving, het leidt voor de werknemers tot minder stress en meer beweging en daardoor tot een hogere productiviteit en minder verzuimdagen. En het is een prachtig visitekaartje voor klanten.

Samen investeren

Bedrijven kunnen in het pilotproject, bijgestaan door een projectleider van Ynnatura en een landschapsarchitect, volledig ontzorgd met de uitvoering van een voor hun specifiek opgesteld biodiversiteitsplan aan de slag. De resultaten worden gemonitord in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein en er zal onderzoek worden gedaan naar de impact die biodiversiteit heeft op de medewerkers en de leefomgeving. Er worden metingen gedaan ten aanzien van de luchtkwaliteit en geluidsniveaus. Werknemers wordt gevraagd naar hun persoonlijke ervaringen, beleving van hun biodiverse werkomgeving en wordt hun gezondheid gemeten. Er worden tellingen gedaan om de biodiversiteit zorgvuldig in kaart te brengen. Er wordt daarbij gekeken naar het aantal en de diversiteit aan insecten, bloemen en planten. Om de opgedane kennis verder te verspreiden, maken ook netwerkbijeenkomsten deel uit van dit unieke project dat loopt tot eind 2022. Het doel is te komen tot een blauwdruk die daarna ook toepasbaar is voor andere bedrijven(terreinen) in Fryslân, ongeacht de grootte.

Positieve start

Inmiddels hebben al een aantal bedrijven positief gereageerd waaronder Stertil BV, Van Assen Sloopwerken & Recycling en VBI Schuilenburg. Ook is medewerking aan het project toegezegd door de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, is een ”letter of support” ondertekend door Hogeschool Van Hall Larenstein, Plaatselijk Belang Kootstertille, hengelsportvereniging “De Rietvoorn”, “Natuerlik Ferskaet” (een gezamenlijk project van Landschapsbeheer Friesland en Friese Milieu Federatie), is financiële steun toegezegd door FB Oranjewoud en It Fryske Gea.

Voor meer informatie: www.ynnatura.nl

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: