Piter Jelles !mpuls Kollum ontvangt bijdrage voor doorontwikkeling pedagogisch centrum

Geplaatst op 7 maart 2022
Dantumadiel compenseert coronakosten MKB

Piter Jelles !mpuls in Kollum ontvangt van de gemeente Noardeast-Fryslân een bedrag van in totaal € 49.000 voor de doorontwikkeling van een pedagogisch didactisch centrum. Hiermee is het project van Piter Jelles de eerste vanuit het Actieplan Onderwijs en Zorg waaraan invulling wordt gegeven. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft in totaal € 400.000 beschikbaar gesteld voor dit actieplan en heeft scholen opgeroepen om initiatieven in te dienen.

Piter Jelles wil met dit speciale centrum leerlingen die extra zorg nodig hebben eerder kunnen traceren en op die manier beter en efficiënter kunnen helpen. Het gaat om leerlingen met autisme, hoogbegaafde of hooggevoelige leerlingen of leerlingen met emotionele of psychiatrische problemen. Maar ook kinderen die moeite hebben om te gaan met prikkels, of die te maken hebben met een combinatie van eerder genoemde zaken. Hiervoor heeft de school een psycholoog, een ambulant begeleider en een jongerenwerker die leerlingen waar nodig kunnen begeleiden. Doordat zorgprofessionals met een verschillende achtergrond nauw met elkaar samenwerken wordt van elkaar geleerd. Deze intensieve samenwerking komt ten goede aan de leerling zodat die zich optimaal kan ontwikkelen. Wethouder Jouke Douwe de Vries: “Mei dit moaie inisjatyf wurdt in earste stap setten yn de útfiering fan it Aksjeplan Underwiis en Soarch. Dêr hawwe wy, mei de skoallen de ôfrûne jierren hurd oan wurke. Op dizze wolle wy nei de takomst ta de jeugdsoarch makliker tagonklik, tichterby en mear betelber krije. Wy rekkenje de kommende tiid op mear fan dit soarte inisjativen.”

Doorontwikkeling

De basis voor de realisatie van het pedagogisch didactisch centrum is de afgelopen drie jaar gelegd. Graag wil de school per schooljaar 2022-2023 (verder uitvoering hieraan geven. De aanvraag is een structurele aanvraag, waarbij de eerste twee jaar als pilotperiode gelden. In schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 zullen er regelmatig evaluatiemomenten plaatvinden waarvan de resultaten ook met alle betrokkenen zullen worden gedeeld. In deze periode wordt onderzocht of het plan daadwerkelijk leidt tot een toename in kwaliteit, efficiëntie en professionaliteit en aan de andere kant tot besparing.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: