Plannen Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Broeksterwâld moet ‘it doarpse karakter’ terugbrengen

Geplaatst op 10 december 2021
Plannen Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Broeksterwâld moet ‘it doarpse karakter’ terugbrengen

Op donderdag 18 november presenteerde de Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Broeksterwâld in samenwerking met dorpsbelang Broeksterwâld enkele toekomstplannen voor het dorp. Die plannen bestaan uit de aanleg van een nieuw dorpshart, het herinrichten van de dorpskern en het realiseren van nieuwbouwplannen.

Wethouder Ruimtelijke Ordening Gerben Wiersma van de gemeente Dantumadiel is blij met het initiatief: Ik ha in protte wurdearring foar de minsken fan de DOM dy’t goed trochtochte plannen makke hawwe. Dit binne drege prosessen, mar mei harren trochsetten en in protte geduld mei ús as gemeente, lizze der no konkrete plannen. Hjir kinne wy fierder mei.”

Herinrichting dorpsplein de Brink

De Brink is de meest centrale plek van Broeksterwâld. Hier staat het dorpshuis, één van de kerken en wordt het straatkaatsen georganiseerd. Momenteel is de Brink meer een grote parkeerplek dan een dorpshart. Het plan is om de Brink in twee stukken te verdelen. Het noordelijke deel bij de Kavelwei wordt ingericht als parkeervoorziening. Het zuidelijke deel krijgt meer de uitstraling van een plein waar de auto te gast is. Auto’s kunnen nog steeds richting de Ds. Feitsmawei en de opritten van de woningen, de kerk en de Pipegael blijven bereikbaar, maar het is door de voorgestelde inrichting minder voor de hand liggend dat daar auto’s komen. Het zuidelijke deel moet meer een plek voor samenkomsten worden. De markt, de kleedjesmarkt op Koningsdag of andere evenementen moeten hier een plek krijgen.

De middenstrook van het pleindeel wordt ingericht met grasvlakken waarin enkele bomen staan, waardoor het plein toch nog een groene uitstraling houdt. Langs de randen van de grasvlakken worden lage witte, betonnen muurtjes geplaatst. Deze zorgen ervoor dat de auto’s van de grasvlakken wegblijven. Maar ze vervullen ook een functie als zitplekken aan de ruimte tussen de twee

grasvlakken in. Omdat de Brink onderdeel is van een aantal fietsroutes, kunnen mensen hier even stoppen en gaan zitten. Daarom worden hier een laadpunt voor elektrische fietsen en een informatiebord over het dorp aangelegd. Daarnaast moet er bijpassende straatverlichting worden geplaatst.

Wethouder Kees Wielstra: “Ik stean fersteld fan de krêft en kriich fan de minsken dy’t dit mei elkoar opset hawwe. De Broeksters binne dúdlik grutsk op harren doarp en fine dat it ta is oan in opknapbeurt. Foaral de gearwurking en koarte linen tusken de DOM-ploech en ús as gemeente Dantumadiel soargje derfoar dat dit projekt ek echt ta útfiering komme kin. In beste boppeslach foar it doarp!”

Herinrichting Kavelwei

De Kavelwei is de hoofdontsluiting van het dorp en ingericht op doorgaand (vracht)verkeer.

Het doel van de herinrichting is enerzijds om de Kavelwei een meer dorps karakter te geven en anderzijds om de weggebruiker het gevoel te geven minder hard te kunnen rijden. De basis-ingreep van de herinrichting van de Kavelwei is om de rode klinker ook hier meer toe te passen. Langs de kanten van de weg wordt een strook van 60 cm weggezaagd en vervangen door rode klinkers. Hierdoor lijkt de weg wat smaller en krijgt het wegdek een vriendelijkere uitstraling. Daarnaast worden de kruispunten van de Kavelwei ook aangepakt. Hier ligt nu een geel-grijzige betonsteen en deze moeten worden vervangen door dezelfde rode klinker.

Om het verkeer te remmen worden nog twee ingrepen aan de Kavelwei voorgesteld. De kruispunten werken nu al als drempels, maar desondanks zijn er twee langere rechte stukken waar autoverkeer op snelheid kan komen. Daar kunnen twee drempels worden toegevoegd met daarop de rode klinker. Aan de zuidkant van de drempels wordt het profiel van de weg wat versmald, waardoor er meteen wat meer ruimte is voor een boom om goed te wortelen. Tegelijk remt dit ook het verkeer.

De financiën voor de plannen aan de Kavelwei moeten nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

Aanpassing Ds. Feitsmawei

Aan de Ds. Feitsmawei worden op dit moment nieuwe woningen gebouwd. De gemeente Dantumadiel legt in overleg met Thús Wonen meteen de straat opnieuw aan. Het ontwerp is afgestemd op de plannen voor de Brink. Er komen langsparkeerplekken die een rode klinker krijgen en de positie van de trottoirs wordt afgestemd op de toekomstige inrichting van de Brink. Er komt groen in de straat in de vorm van lage beukenhaagjes aan de westkant.

Jagerswei Fase 3

Ook zijn er plannen voor de realisatie van 6 bouwkavels aan de Jagerswei. Eind jaren negentig ontwikkelde zich een wijk vanuit de Meekmastrjitte, de Jagerswijk. Tijdens een inloopavond werden er 2 tekeningen gepresenteerd. De Jagerswijk bestaat uit twee wegen met daaraan vrijstaande woningen. Samen met het dorp zijn voorstellen gedaan voor de uitbreiding van de Jagerswijk. Voorgesteld is om een uitbreiding te realiseren van 6 bouwkavels van ongeveer 600 vierkante meter. Ook is er ruimte voor een haventje of zwemplek. De tuinen van de woningen staan gericht op het noordoosten. De plannen zijn te bekijken via de website van dorpsbelang Broeksterwâld.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: