Project duurzame samenwerking: bedrijventerrein Sumar van start

Geplaatst op 5 mei 2022
Project duurzame samenwerking bedrijventerrein “Sumar” van start

Op initiatief van de Industriële Club Tytsjerksteradiel en de gemeente Tytsjerksteradiel wordt er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het benutten van restwarmtestromen bij een aantal grotere bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerrein Sumar. Op maandag 28 februari was de kick-off van het onderzoek.

Nederland wil koploper duurzame industrie wereldwijd worden. Een aantal industriële bedrijven op  industrieterrein Sumar willen deze opgave ter hand nemen om te verduurzamen en het energieverbruik te verminderen. Tussen twee van de bedrijven, SONAC Burgum B.V. en Noppert Beton B.V., is een mooie synergie geïdentificeerd waarbij Sonac mogelijk warmte en water kan gaan leveren aan Noppert Beton. Ook Solidd Steel Structures en Essity Operations Suameer zijn nauw betrokken bij dit onderzoek. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft voor dit onderzoek een subsidie  ‘Extern Advies Warmte’ aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze subsidie is toegekend en daarmee is het onderzoek gefinancierd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV.

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag van dit onderzoek is: “Op welke wijze kan gezuiverd afvalwater van Sonac Burgum gebruikt worden bij de processen van Noppert Beton en mogelijk andere bedrijven op het bedrijventerrein Sumar”.

Afvalwater

Bij de bedrijfsactiviteiten van Sonac Burgum wordt water gebruikt en komt water vrij. Veel van het water komt vervolgens vrij als afvalwater. Het afvalwater van alle bedrijfsprocessen wordt gezuiverd in de eigen afvalwaterzuivering (AWZI). Het water wordt na zuivering geloosd op het Prinses Margrietkanaal. Het naastgelegen bedrijf, Noppert Beton, beschikt over zogenaamde droogkamers voor betonproducten, die in de winterperiode op temperatuur gehouden worden. Nu worden de droogkamers via een aardgasgestookte boiler op temperatuur gehouden. Noppert Beton gebruikt daarnaast jaarlijks een hoeveelheid water als grondstof om beton te kunnen produceren. Het gebruik van warmwater kan een positief effect hebben voor het sneller bereiken van de juiste betonsterkte.

De Industriële Club en de betrokken bedrijven zien het als een mooie uitdaging en een eerste stap de mogelijkheden te verkennen om restwarmtestromen op deze manier zo nuttig mogelijk te hergebruiken. Daarbij is het doel om een betaalbare, duurzame en toekomstbestendige oplossing te realiseren die substantieel bijdraagt aan de warmtetransitie in Tytsjerksteradiel. Op later moment willen de ondernemers  onderzoek doen naar andere duurzame thema’s, waaronder de energievoorziening.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: