RegioBank laat zich in Tytsjerksteradiel informeren

Geplaatst op 31 juli 2023
RegioBank laat zich in Tytsjerksteradiel informeren

Op woensdag 31 mei bezocht RegioBank-directeur Rein Wispelweij met zijn team een bezoek aan de gemeente Tytsjerksteradiel. Aanleiding voor dit werkbezoek is de voorbereiding op de Nationale DorpenTop die de RegioBank op 15 juni organiseert in Warten. Waarbij de leefbaarheid in de kleine kernen en de dorpen centraal staat.

Wispelwei heeft zich tijdens het bezoek laten informeren door de wethouders Tytsy Willemsma en Caroline de Pee, Jan Sijtsma (EZ) en Ronald Zoodsma (programmamanager ANNO) over kwesties die spelen op het platteland. Wethouder Willemsma ging nader in op actuele ‘feiten en cijfers, zoals de bevolkingsontwikkeling, opleidingsniveau en besteedbaar inkomen, de arbeidsparticipatie en de mate van afhankelijkheid van de bijstand.

De regio scoort relatief hoog op de brede welvaart. We zijn gelukkig op het platteland, dat is waar, maar dat kan pas als mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien. “Daar ligt een toenemend zorgpunt”, zo vertelde Willemsma. “De gemeenten maken zich op hun beurt ernstig zorgen over de korting op het gemeentefonds. Er komen steeds meer taken af op de gemeenten, maar er wordt gekort op de knaken. Dat is niet houdbaar”!

Tegelijkertijd zijn er in de dorpen veel vrijwilligers bezig om de dorpen leefbaar houden en toekomstbestendig te maken. Tegen die achtergrond bezocht het gezelschap het brûsplak van de Molkfabryk in Burgum en cultuurlab het Achterland. Directeur Rein Wispelweij was onder de indruk. “Er speelt veel op het platteland en er zijn terechte zorgen. Maar er is ook een vitale gemeenschap, die verbonden is, elkaar kent en samen de schouders er onder zetten”. Tijdens de Nationale DorpenTop wordt het gesprek over leefbaarheid op het platteland vervolgd.

Foto: Lucas Kemper

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: