Rijk positief over initiatief Energiecoöperatie De Anjumer Eendragt voor aardgasvrij Anjum

Geplaatst op 16 maart 2022
Rijk positief over initiatief Energiecoöperatie De Anjumer Eendragt voor aardgasvrij Anjum

Gemeente Noardeast-Fryslan diende een initiatief van Energiecoöperatie De Anjumer Eendragt in voor een rijksbijdrage om Anjum aardgasvrij te maken. Kortgeleden werd bekend dat Anjum niet is geselecteerd voor de (miljoenen)bijdrage die nodig is. Wel ontvangt het initiatief positieve waardering vanuit het Rijk voor het plan dat vanuit het dorp is opgezet.

Deze positieve waardering is voor de betrokkenen een opsteker en bevestiging op de goede weg te zijn. Bovendien is het een belangrijke stimulans om verder te gaan en de benodigde financiële middelen voor het initiatief te vinden. Wethouder Esther Hanemaaijer sprak grote waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van de energiecoöperatie en het dorp. 

Aanvraag Programma Proeftuin Aardgasvrij Wijken 

Gemeente Noardeast-Fryslân deed november 2021 een aanvraag bij het Rijk, om Anjum mee te laten doen aan het programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Met dit programma stelt het rijk subsidie beschikbaar om wijken en buurten aardgasvrij te maken. In de aanvraag staat hoe Anjum aardgasvrij kan worden voor 2030. Een rijksbijdrage is hierbij een zeer belangrijke stimulans om dit te bereiken. De gemeente stelde de aanvraag in nauwe samenwerking met energiecoöperatie Anjumer Eendragt op. Gemeenten moeten de aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de rijksgelden.

Initiatief van het dorp

Het voorstel voor de proeftuin komt vanuit het dorp. De aanvraag is een initiatief van Energiecoöperatie De Anjumer Eendragt waar zestig huishoudens uit Anjum lid van zijn. De energie-coöperatie organiseerde een informatieavond en ging in gesprek met dorpsbelang en de gemeente. Hiermee bracht de coöperatie de visie om Anjum aardgasvrij te maken voor 2030 onder de aandacht. De energiecoöperatie stelde al eerder met dorpsbewoners het Mienskipsenergieplan op als startpunt om Anjum energieneutraal te maken. 

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: