Samenwerking voor leefbaar wonen

Geplaatst op 14 december 2021
Samenwerking voor leefbaar wonen

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, huurdersvertegenwoordiging ‘De Bewonersraad’ en woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland hebben afspraken met elkaar gemaakt over de prestaties die ze in 2022 voor huurders gaan leveren.

Deze prestatieafspraken worden gemaakt rondom de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en verduurzaming, wonen en zorg en leefbaarheid en omgeving. Hierbij ligt steeds meer de nadruk op zorg voor en ondersteuning aan huurders.

Partijen vinden elkaar op de inhoud van het sociaal domein
Actuele onderwerpen als langer thuis wonen, het huisvesten van statushouders, het voorkomen van en de begeleiding bij schulden en de problematiek rondom verwarde personen worden samen aangepakt. Projecten als ‘Weer thuis’, aanpak schuldhulpverlening, vroegsignalering meervoudige schulden en ‘Langer thuis’ worden door alle partijen ondersteund en voortgezet. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over wachttijden en de monitoring van actieve woningzoekenden. Alles in het belang van de huurder.

Inzet op het besparen van woonlasten
Voor een periode van drie jaar worden energiecoaches en minimacoaches ingezet. Zij kunnen inwoners ondersteunen bij het besparen van energiekosten en vaste lasten. Daarnaast wordt in 2022 een woonlastenonderzoek uitgevoerd. Wat geven huurders uit aan woonlasten zoals huur, gas, elektra en gemeentelijke heffingen. En welk deel van huurders ervaart moeilijkheden bij het betalen van deze woonlasten. Met de inzet van de VoorzieningenWijzer wordt hulp geboden bij het besparen en het voorkomen van schulden.

Duurzaam wonen in een leefbare woonomgeving
Concreet is afgesproken dat in 2022 52 nieuwe gasloze en energiezuinige woningen worden opgeleverd. Ook wordt geïnvesteerd in het onderhoud van woningen. Daarnaast worden sociale huurwoningen verduurzaamd door isolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Er wordt volop geïnvesteerd in een leefbare woonomgeving door de inzet van menskracht en procesbegeleiding en het bijdragen aan leefbaarheidsprojecten. Ook gaan partijen samen met Wijkraden en Dorpsbelangen de dorpen en wijken in bij dorpsschouwen en het project ‘Thús om hús’.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: